EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants NOUS de Grau

2017-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Sol·licitud d'accès a la universitat mitjançant Preinscripció Universitària
06 de juny
Matí i tarda
03 de juliol
Matí i tarda
Consulta la teva assignació a Accesnet Més informació per als estudiantes de la Doble Titulació
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
03 de juliol
03 de juliol
Tarda
Web EETAC. Informació acadèmica IMPORTANT ACLARIMENT sobre horaris de classe i exàmens: L'EETAC es compromet a establir horaris de classe i calendaris d'examen perfectament compatibles per a l'alumnat que faci qualsevol de les seves titulacions o la doble titulació amb accés per preinscripció. En el cas d'haver de matricular assignatures per segona vegada o fora de les seqüències previstes, l'Escola farà un esforç per evitar incompatibilitats però ja no pot garantir-ho. Dins d'aquests esforços l'Escola intenta oferir grups de matins i de tardes però les places estan limitades i trobareu cursos amb un únic grup, ja sigui de matí (la majoria de les vegades) o de tarda. Recordeu que cada quadrimestre es publiquen amb antel·lació els horaris disponibles (de classes i d'exàmens) i podeu decidir si us convé matricular-los o no. Després de la matrícula no teniu dret legal a modificacions encara que l'Escola i el professorat intentaran ajudar-vos dintre d'un marge raonable.
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (1a preferència)
11 de juliol
11 de juliol
Matí
Consulta la teva assignació a Accesnet Informació sobre la Primera assignació de places
Publicació repartiment d'estudiants nous per fer la matrícula (1ª preferència)
12 de juliol
12 de juliol
Matí
Portal CBL. On, quan i com matricular-se (EETAC) Ordre de matrícula
Sessions informatives estudiants nou accés (assignats en 1a preferència)
12 de juliol
12 de juliol
Matí
Consulta l'horari de la teva sessió a l'apartat "Observacions/Documentació"
EETAC Cursos preparatoris de Matemàtiques i Fisica
Dossier Informatiu
Informació sobre beques
Horari Sessions informatives
MATRÍCULA presencial dels estudiants de Preinscripció: llista 1a preferència i Reserves de plaça
13 de juliol
09:00
18 de juliol
13:30
BIBLIOTECA: Aula de matrícula
Oficina Oberta
Autorització a tercers
Consulta l'ordre de matrícula publicat per saber el dia i l'hora que has de venir a formalitzar la teva matrícula
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista assignats 1a preferència)
13 de juliol
09:00
18 de juliol
13:30
Oficina Oberta Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (reclamacions i assignació definitiva)
17 de juliol
17 de juliol
Matí
Consulta la teva assignació a Accesnet Informació sobre la Primera assignació de places
MATRÍCULA presencial dels estudiants de Preinscripció: llista de Reclamacions i assignació definitiva
18 de juliol
09:00
18 de juliol
13:30
Oficina Oberta Tots els estudiants estan convocats a les 09:00
Dossier de matrícula
Autorització a tercers
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preinscripció: llista de Reclamacions i assignació definitiva)
18 de juliol
09:30
18 de juliol
13:30
Oficina Oberta Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
20 de juliol
27 de juliol
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria(*)
Instruccions de funcionament
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (2ª assignació)
24 de juliol
24 de juliol
Matí
Consulta la teva assignació a Accesnet Informació sobre la Segona assignació de places
Sessió informativa estudiants nou accés (2ª assignació)
24 de juliol
12:00
24 de juliol
13:00
EETAC Cursos preparatoris de Matemàtiques i Fisica
Dossier Informatiu
Informació sobre beques
Horari Sessions informatives
MATRÍCULA presencial dels estudiants de Preinscripció: llista 2ª assignació
25 de juliol
09:00
25 de juliol
13:30
BIBLIOTECA: Aula de matrícula
Oficina Oberta
Autorització a tercers
Tots els estudiants de la segona assignació estan convocats a les 09:00 per fer la matrícula
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista 2ª assignació)
25 de juliol
09:30
25 de juliol
13:30
Oficina Oberta Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
28 de juliol
31 d'agost
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria(*)
Només s'accepten sol·licituds que aportin la documentació acreditativa corresponent
Consulta l'apartat detalls del tràmit de la teva sol•licitud. Pot ser que hi tinguis un comentari important.
La documentació es pot lliurar a l'oficina oberta o mitjançant el correu cbl.oficina.docencia@upc.edu
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
28 de juliol
31 d'agost
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria(*)
Totes les sol·licituds que al·leguin motius laborals han de presentar documentació acreditativa
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació)
05 de setembre
05 de setembre
Matí
Consulta la teva assignació a Accesnet Informació sobre la Primera reassignació de places
Publicació de les resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
05 de setembre
05 de setembre
Matí
e-Secretaria(*) Si has fet una petició de canvi de grup consulta l'apartat detalls del tràmit.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament.
Assignació de tutors als estudiants nous matriculats (Convocatòria juny)
06 de setembre
06 de setembre
1r dia de classe de l'escola que comença primer
NetÀrea Consulta al teu Netàrea qui serà el teu tutor al llarg de tota la carrera.
MATRÍCULA presencial dels estudiants de Preinscripció: llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació
07 de setembre
11:00
08 de setembre
13:30
Oficina Oberta Autorització a tercers
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació))
07 de setembre
11:00
08 de setembre
13:30
Oficina Oberta Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
Inici classes dels Graus
13 de setembre
13 de setembre
EETAC
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
13 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula
e-Secretaria(*)
En cap cas l’acceptació d’una sol•licitud de baixa acadèmica d’assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l’import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
13 de setembre
13 de setembre
Matí
e-Secretaria(*) Avis Taxa en modificacions de matricula
Informació important CANVI DE GRUP i MODIFICACIÓ MATRÍCULA
Termini de modificació de matrícula de les sol•licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
14 de setembre
08 de novembre
Oficina Oberta Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA.
Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de VARIACIONS DE MATRÍCULA - Pendent
14 de setembre
15 de setembre
Oficina Oberta AVÍS taxa modificació matrícula
Si no vens a fer el canvi es mantindrà la teva matrícula inicial.
Només cal que passis per l'Oficina Oberta si la resolució de la teva sol·licitud és PENDENT
MATRÍCULA presencial dels estudiants nou accés (2a reasignació)
15 de setembre
10:00
15 de setembre
13:30
Oficina Oberta Autorització a tercers
MATRÍCULA presencial dels estudiants nou accés (3a reasignació)
21 de setembre
10:00
21 de setembre
13:30
Oficina Oberta Autorització a tercers
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (Convocatòria de Setembre)
27 de setembre
27 de setembre
Matí
Consulta la teva assignació a Accesnet Informació sobre la Convocatòria de setembre
Sessions informatives estudiants Convocatòria de Setembre
27 de setembre
27 de setembre
Matí
Consulta l'horari de la teva sessió a l'apartat "Observacions/Documentació"
Sala d’actes EETAC, edifici C4 Dossier Informatiu
Informació sobre beques
Horari sessions informatives
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista assignació Convocatòria de Setembre)
28 de setembre
09:30
28 de setembre
13:30
Oficina Oberta Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
MATRÍCULA presencial dels estudiants de Preinscripció: llista assignació Convocatòria de Setembre
28 de setembre
28 de setembre
Matí
Estudiants ESAB - 09:30 Estudiants EETAC - 11:00
BIBLIOTECA: Aula de matrícula
Oficina Oberta
Autorització a tercers
Assignació de tutors als estudiants nous matriculats (Convocatòria setembre)
29 de setembre
29 de setembre
Següent dia laborable després del tancament de la matrícula
NetÀrea Consulta al teu Netàrea qui serà el teu tutor al llarg de tota la carrera.

Data de generació 22/03/2018