EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus

2017-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació oferta de places d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris Oficials Espanyols
15 de juny
15 de juny
Portal CBL. Accés per canvi d'Universitat
Termini sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
23 de juny
11:00
07 de juliol
13:00
Oficina Oberta Els estudiants han de presentar la sol•licitud en paper a l'Oficina Oberta.
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
03 de juliol
03 de juliol
Tarda
Web EETAC. Informació acadèmica IMPORTANT ACLARIMENT sobre horaris de classe i exàmens: L'EETAC es compromet a establir horaris de classe i calendaris d'examen perfectament compatibles per a l'alumnat que faci qualsevol de les seves titulacions o la doble titulació amb accés per preinscripció. En el cas d'haver de matricular assignatures per segona vegada o fora de les seqüències previstes, l'Escola farà un esforç per evitar incompatibilitats però ja no pot garantir-ho. Dins d'aquests esforços l'Escola intenta oferir grups de matins i de tardes però les places estan limitades i trobareu cursos amb un únic grup, ja sigui de matí (la majoria de les vegades) o de tarda. Recordeu que cada quadrimestre es publiquen amb antel·lació els horaris disponibles (de classes i d'exàmens) i podeu decidir si us convé matricular-los o no. Després de la matrícula no teniu dret legal a modificacions encara que l'Escola i el professorat intentaran ajudar-vos dintre d'un marge raonable.
Publicació resolució places d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
17 de juliol
08:00
17 de juliol
14:00
Portal CBL. Accés per canvi d'Universitat
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
20 de juliol
27 de juliol
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria(*)
Instruccions de funcionament
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
MATRÍCULA presencial accés per canvi d'universitat i/o estudis
24 de juliol
10:00
24 de juliol
13:30
BIBLIOTECA: Aula de matrícula
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
28 de juliol
31 d'agost
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria(*)
Només s'accepten sol·licituds que aportin la documentació acreditativa corresponent
Consulta l'apartat detalls del tràmit de la teva sol•licitud. Pot ser que hi tinguis un comentari important.
La documentació es pot lliurar a l'oficina oberta o mitjançant el correu cbl.oficina.docencia@upc.edu
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
28 de juliol
31 d'agost
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria(*)
Totes les sol·licituds que al·leguin motius laborals han de presentar documentació acreditativa
Publicació de les resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
05 de setembre
05 de setembre
Matí
e-Secretaria(*) Si has fet una petició de canvi de grup consulta l'apartat detalls del tràmit.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament.
Inici classes dels Graus
13 de setembre
13 de setembre
EETAC
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
13 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula
e-Secretaria(*)
En cap cas l’acceptació d’una sol•licitud de baixa acadèmica d’assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l’import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
13 de setembre
13 de setembre
Matí
e-Secretaria(*) Avis Taxa en modificacions de matricula
Informació important CANVI DE GRUP i MODIFICACIÓ MATRÍCULA
Termini de modificació de matrícula de les sol•licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
14 de setembre
08 de novembre
Oficina Oberta Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA.

Data de generació 22/03/2018