ESAB - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus

2017-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació oferta de places d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris Oficials Espanyols
15 de desembre
15 de desembre
Portal CBL. Accés per canvi d'Universitat
Termini sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
08 de gener
10:00
15 de gener
13:00
Oficina Oberta Els estudiants han de presentar la sol•licitud en paper a l'Oficina Oberta.
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
15 de gener
15 de gener
Matí
Web ESAB. Horaris
Publicació resolució places d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
02 de febrer
02 de febrer
Matí
Portal CBL. Accés per canvi d'Universitat
MATRÍCULA presencial accés per canvi d'universitat i/o estudis
09 de febrer
10:00
09 de febrer
13:30
BIBLIOTECA: Aula de matrícula
Oficina Oberta
DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE:
Trasllat d'expedient (tràmit a realizar per l'estudiant al centre d'origen)
Original i fotocopia DNI/NIE
Inici de les classes dels Graus
12 de febrer
12 de febrer
ESAB Segons el teu horari de classes.
Termini canvi de grup i VARIACIONS de matrícula al Cap d'Estudis
12 de febrer
13 de febrer
e-Secretaria(*)
Publicació resolució de les sol·licituds dels canvis de grup i VARIACIONS de matrícula al cap d'estudis
19 de febrer
13:00
19 de febrer
15:00
Oficina Oberta
e-Secretaria(*)
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
20 de febrer
31 de març
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (ESAB)
e-Secretaria(*)
Informació important BAIXA ACADÈMICA
Termini de modificació de les matrícules de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula ACCEPTADES
20 de febrer
20 de febrer
Matí
Oficina Oberta Avís Taxa en modificacions de matrícula
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
21 de febrer
06 d'abril
Oficina Oberta Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA

Data de generació 22/03/2018