ESAB - Calendari matrícula d'estudiants No nous Graus

2017-1 a 2017-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
15 de gener
15 de gener
Matí
Web ESAB. Horaris
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
29 de gener
04 de febrer
Portal CBL. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles ESAB
e-Secretaria(*)
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
29 de gener
Matí i tarda
30 de gener
Matí i tarda
Portal CBL.Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular i altres comunicacions
e-Secretaria(*)
Sessió informativa de dubtes de matrícula
29 de gener
12:00
29 de gener
13:00
ESAB
Termini per sol·licitar excepcions a la matrícula
30 de gener
04 de febrer
Portal CBL. Potencial de matrícula i excepcions a la matrícula (ESAB)
e-Secretaria(*)
Com planificar la meva matrícula
Publicació de l'Ordre de Matrícula
31 de gener
31 de gener
Matí
NetÀrea
e-Secretaria(*)
Criteris d’ordenació per a la matrícula no nous ESAB
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
02 de febrer
Matí i tarda
13 de febrer
Matí i tarda
e-Secretaria(*)
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'excepcions a la matrícula
07 de febrer
07 de febrer
Matí
e-Secretaria(*)
MATRÍCULA per internet estudiants no nous ESAB
08 de febrer
09:00
08 de febrer
23:59
Aula número 11 de l'ESAB
e-Secretaria(*)
Informació important matrícula
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
09 de febrer
10:01
11 de febrer
23:59
e-Secretaria(*) Instruccions
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Inici de les classes dels Graus
12 de febrer
12 de febrer
ESAB Segons el teu horari de classes.
Termini canvi de grup i VARIACIONS de matrícula al Cap d'Estudis
12 de febrer
13 de febrer
e-Secretaria(*)
Termini canvi de grup i VARICIONS de matrícula REAVALUATS
17 de febrer
10:00
18 de febrer
23:59
e-Secretaria(*)
Publicació resolució de les sol·licituds dels canvis de grup i VARIACIONS de matrícula al cap d'estudis
19 de febrer
13:00
19 de febrer
15:00
Oficina Oberta
e-Secretaria(*)
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
20 de febrer
31 de març
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (ESAB)
e-Secretaria(*)
Informació important BAIXA ACADÈMICA
Termini de modificació de les matrícules de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula ACCEPTADES
20 de febrer
20 de febrer
Matí
Oficina Oberta Avís Taxa en modificacions de matrícula
Publicació resolució de les sol·licituds dels canvi de grup i modificació de matrícula REAVALUATS
21 de febrer
21 de febrer
Oficina Oberta
e-Secretaria(*)
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
21 de febrer
06 d'abril
Oficina Oberta Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA
Termini de modificació de les matrícules de les sol·licituds acceptades de canvi de grup i VARIACIONS de matrícula REAVALUATS
22 de febrer
22 de febrer
Oficina Oberta AVÍS taxa modificació matrícula
MATRÍCULA estudiants que no ho van fer en el termini establert EETAC + ESAB
23 de febrer
10:00
23 de febrer
23:59
e-Secretaria(*) Aquest tràmit es fa telemàticament mitjançant l'e-Secretaria.

Data de generació 22/03/2018