ESAB - Calendari matrícula d'estudiants nous Graus

2017-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
15 de gener
15 de gener
Matí
Web ESAB. Horaris
Sol·licitud d'accès a la universitat mitjançant Preinscripció Universitària
06 de febrer
Matí i tarda
09 de febrer
Matí i tarda
Consulta la teva assignació a Accesnet Informació sobre preinscripció
Mitjançant la preinscripció universitària al febrer no es pot accedir al GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS
Al febrer només hi ha la possibilitat d'accedir als Graus en ENGINYERIA ALIMENTÀRIA, en ENGINYERIA AGROAMBIENTAL I DEL PAISATGE i en ENGINYERIA AGRÍCOLA
Inici de les classes dels Graus
12 de febrer
12 de febrer
ESAB Segons el teu horari de classes.
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció
13 de febrer
13 de febrer
Matí
Consulta la teva assignació a Accesnet
Termini sol·licitud reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció)
14 de febrer
10:00
14 de febrer
13:30
Oficina Oberta Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
MATRÍCULA presencial dels estudiants de Preinscripció: llista febrer + Reserves de plaça
14 de febrer
10:01
14 de febrer
13:30
BIBLIOTECA: Aula de matrícula
Oficina Oberta
Informació General d'Accés i Matrícula
Assignació de tutors als estudiants nous matriculats
15 de febrer
15 de febrer
NetÀrea Consulta al teu Netàrea qui serà el teu tutor al llarg de tota la carrera.
Publicació resolució de les sol·licituds dels canvis de grup i VARIACIONS de matrícula al cap d'estudis
19 de febrer
13:00
19 de febrer
15:00
Oficina Oberta
e-Secretaria(*)
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
20 de febrer
31 de març
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (ESAB)
e-Secretaria(*)
Informació important BAIXA ACADÈMICA
Termini de modificació de les matrícules de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula ACCEPTADES
20 de febrer
20 de febrer
Matí
Oficina Oberta Avís Taxa en modificacions de matrícula
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
21 de febrer
06 d'abril
Oficina Oberta Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA

Data de generació 22/03/2018