EEABB - Calendari d'adaptació i matrícula de l'estudiantat que sol·licita l'adaptació al Grau

2017-1 a 2017-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
15 de gener
15 de gener
Matí
Web EEABB. Horaris
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
29 de gener
04 de febrer
Portal CBL. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EEABB
e-Secretaria
Publicació de l'Ordre de Matrícula
31 de gener
31 de gener
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Criteris d’ordenació per a la matrícula no nous EEABB
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
02 de febrer
Matí i tarda
13 de febrer
Matí i tarda
e-Secretaria
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EEABB
08 de febrer
09:00
08 de febrer
23:59
Aula número 11 de l'EEABB
e-Secretaria
Informació important matrícula
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
09 de febrer
10:01
11 de febrer
23:59
e-Secretaria Instruccions
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Publicació resolució de les sol·licituds dels canvis de grup i VARIACIONS de matrícula al cap d'estudis
19 de febrer
13:00
19 de febrer
15:00
Oficina Oberta EEABB
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
20 de febrer
31 de març
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
e-Secretaria
Informació important BAIXA ACADÈMICA
Termini de modificació de les matrícules de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula ACCEPTADES
20 de febrer
20 de febrer
Matí
Oficina Oberta EEABB Avís Taxa en modificacions de matrícula
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
21 de febrer
06 d'abril
Oficina Oberta EEABB Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA

Data de generació 16/10/2021