EEABB - Calendari d'adaptació i matrícula de l'estudiantat que sol·licita l'adaptació al Grau

2019-1 a 2019-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques
02 de desembre
31 de gener
e-Secretaria Adaptació des del Grau en Enginyeria Agrícola al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques
Adaptació des del Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques
Termini per sol·licitar l'adaptació d'una Enginyeria Tècnica Agrícola als Graus en Enginyeria: Alimentària, Agrícola o Agroambiental i del Paisatge
02 de desembre
31 de gener
e-Secretaria NO es possible l'adaptació des de cap Enginyeria Tècnica cap al Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics ni cap al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques.
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
13 de gener
17 de gener
Portal CBL. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EEABB
e-Secretaria
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
17 de gener
17 de gener
Matí
Web EEABB. Horaris
Publicació de l'Ordre de Matrícula
29 de gener
29 de gener
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Criteris d’ordenació per a la matrícula no nous EEABB
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
30 de gener
Matí i tarda
10 de febrer
Matí i tarda
e-Secretaria
Resolució de les sol·licituds d'adaptació EEABB
04 de febrer
04 de febrer
00:00
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'adaptació EEABB
05 de febrer
05 de febrer
14:00
e-Secretaria
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EEABB (Graus)
06 de febrer
09:00
06 de febrer
23:59
Aula número 11 de l'EEABB
e-Secretaria
Informació important matrícula
Avís matrícula
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
06 de febrer
10:01
10 de febrer
23:59
e-Secretaria Instruccions
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
11 de febrer
31 de març
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
e-Secretaria
Informació important BAIXA ACADÈMICA
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
12 de febrer
03 d'abril
Oficina Oberta EEABB Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA
Publicació resolució de les sol·licituds dels canvis de grup i VARIACIONS de matrícula al cap d'estudis
17 de febrer
13:00
17 de febrer
15:00
Oficina Oberta EEABB
e-Secretaria
Avís Taxa variacions de matrícula
Informació important CANVI DE GRUP i VARIACIONS DE MATRÍCULA
Termini de modificació de les matrícules de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula ACCEPTADES
19 de febrer
19 de febrer
Matí
Oficina Oberta EEABB Només cal que passis per l'Oficina Oberta si ho indica la teva resolució

Data de generació 16/10/2021