EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants NOUS de Grau

2020-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Sol·licitud d'accès a la universitat mitjançant Preinscripció Universitària
23 de juny
Matí i tarda
29 de juliol
Matí i tarda
Portal d'accés a la universitat Informació específica Doble Titulació àmbit Telecomunicació/Aeroespacial
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
14 de juliol
14 de juliol
Tarda
Web EETAC Horaris IMPORTANT ACLARIMENT sobre horaris de classe i exàmens: L'EETAC es compromet a establir horaris de classe i calendaris d'examen perfectament compatibles per a l'alumnat que faci qualsevol de les seves titulacions o la doble titulació amb accés per preinscripció. En el cas d'haver de matricular assignatures per segona vegada o fora de les seqüències previstes, l'Escola farà un esforç per evitar incompatibilitats però ja no pot garantir-ho. Dins d'aquests esforços l'Escola intenta oferir grups de matins i de tardes però les places estan limitades i trobareu cursos amb un únic grup, ja sigui de matí (la majoria de les vegades) o de tarda. Recordeu que cada quadrimestre es publiquen amb antel·lació els horaris disponibles (de classes i d'exàmens) i podeu decidir si us convé matricular-los o no. Després de la matrícula no teniu dret legal a modificacions encara que l'Escola i el professorat intentaran ajudar-vos dintre d'un marge raonable.
Publicació 1a assignació de preinscripció (1a preferència)
06 d'agost
06 d'agost
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Primera assignació de places
Publicació repartiment d'estudiants nous per fer la matrícula (1ª preferència)
02 de setembre
02 de setembre
Matí
Apartat CONDICIONS DE MATRÍCULA del Menú MATRÍCULA de l'eSecretaria
Sessions informatives estudiants nou accés (assignats en 1a preferència)
03 de setembre
03 de setembre
Matí
Consulta l'horari de la teva sessió a l'apartat "Observacions/Documentació"
Les sessions es faran per internet connectant-se a la següent adreça: https://meet.google.com/xhs-ssoy-qxw Cursos preparatoris de Matemàtiques i Fisica
Dossier Informatiu
Informació sobre beques
Horaris de les sessions informatives
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista 1a preferència i Reserves de plaça
07 de setembre
09:00
10 de setembre
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers ESAB
Autorització a tercers EETAC
Consulta l'ordre de matrícula publicat per saber el dia i l'hora que has de formalitzar la teva matrícula
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista assignats 1a preferència)
07 de setembre
09:00
10 de setembre
13:30
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta ESAB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (reclamacions i assignació definitiva)
09 de setembre
09 de setembre
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Primera assignació de places
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista de Reclamacions i assignació definitiva
10 de setembre
09:30
10 de setembre
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers ESAB
Autorització a tercers EETAC
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preinscripció: llista de Reclamacions i assignació definitiva)
10 de setembre
09:30
10 de setembre
13:30
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta ESAB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Publicació 2a assignació de preinscripció (entre la 2a i la 8a preferència)
18 de setembre
18 de setembre
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Segona assignació de places
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista 2ª assignació
22 de setembre
09:00
22 de setembre
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers EETAC
Dossier de matrícula
El dia 18/09 es publicarà a l'eSecretaria l'hora de matrícula dels estudiants
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista 2ª assignació)
22 de setembre
09:30
22 de setembre
13:30
Demana OSD Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Sessió de Benvinguda estudiants Nous de Grau
22 de setembre
22 de setembre
16:00
Sessió virtual Enllaç a la sessió
Assignació de tutors als estudiants nous matriculats
23 de setembre
23 de setembre
NetÀrea Consulta al teu Netàrea qui serà el teu tutor al llarg de tota la carrera.
Inici classes dels Graus
23 de setembre
23 de setembre
EETAC
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació)
29 de setembre
29 de setembre
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Primera reassignació de places
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació
30 de setembre
09:00
01 d'octubre
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers ESAB
Autorització a tercers EETAC
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació))
30 de setembre
09:00
01 d'octubre
13:30
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta ESAB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
MATRÍCULA dels estudiants nou accés (2a reasignació)
07 d'octubre
10:00
07 d'octubre
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers ESAB
Autorització a tercers EETAC
Sol·licitud d'accès a la universitat mitjançant Preinscripció Universitària (convocatòria SETEMBRE)
08 d'octubre
Matí i tarda
09 d'octubre
Matí i tarda
Portal d'accés a la universitat Més informació per als estudiantes de la Doble Titulació
Publicació llista d'estudiants assignats preinscripció (Convocatòria de Setembre)
16 d'octubre
16 d'octubre
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Convocatòria de setembre
Sessió informativa de matrícula estudiants nous de Preinscripció (Convocatòria de Setembre)
19 d'octubre
11:00
19 d'octubre
12:30
Per internet connectant-se a la següent adreça: https://meet.google.com/jvy-octx-pwd Dossier informatiu estudiants ESAB
Dossier informatiu estudiants EETAC
Beques i Ajuts
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista assignació Convocatòria de Setembre
20 d'octubre
20 d'octubre
Matí
e-Secretaria Autorització a tercers ESAB
Autorització a tercers EETAC
A partir del 19/10 podràs consultar a l'apartat Condicions de matrícula de l'eSecretaria l'hora a partir de la qual et podràs matricular el dia 20/10.
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista assignació Convocatòria de Setembre)
20 d'octubre
20 d'octubre
Matí
Demana OSD
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta ESAB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Assignació de tutors als estudiants nous matriculats (Convocatòria setembre)
21 d'octubre
21 d'octubre
NetÀrea Consulta al teu Netàrea qui serà el teu tutor al llarg de tota la carrera.

Data de generació 25/11/2020