EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants a les Dobles Titulacions(Accés directe al Centre)

2020-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc
NOMÉS Doble Titulació de l'Àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació + Telemàtica)
Si superes la FI aquest quadrimestre podràs triar la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació +Telemàtica) mitjançant l'aplicatiu de matrícula, sense haver de fer cap tràmit previ a la matrícula
e-Secretaria
Termini sol·licitud d'accés a la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació +Telemàtica) (aquest tràmit l'han de fer només els estudiants que ja havien superat la FI i que ja havien triat titulació)
15 de juny
10:00
03 de juliol
13:00
Oficina Oberta EETAC
Resolució de les sol·licituds d'accés a les dobles titulacions centre (només per als estudiants que ja havien triat titulació)
24 de juliol
24 de juliol
Matí
Web EETAC. Dobles Titulacions (Accés centre)
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
27 de juliol
28 de juliol
e-Secretaria
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
29 de juliol
31 de juliol
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
31 de juliol
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
31 de juliol
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Publicació de les resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
04 de setembre
04 de setembre
Matí
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
08 de setembre
08 de setembre
Matí
e-Secretaria
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
09 de setembre
09 de setembre
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta ESAB
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
14 de setembre
30 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (ESAB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Termini de modificació de matrícula de les sol•licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
14 de setembre
06 de novembre
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta ESAB
Inici classes dels Graus
23 de setembre
23 de setembre
EETAC

Data de generació 25/11/2020