EETAC no nous - Calendari POSTERIOR MATRÍCULA per a estudiants de Graus

2019-2 a 2020-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
29 de juliol
31 de juliol
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Instruccions de funcionament
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
31 de juliol
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Només s'accepten sol·licituds que aportin la documentació acreditativa corresponent
Consulta l'apartat detalls del tràmit de la teva sol•licitud. Pot ser que hi tinguis un comentari important.
La documentació es pot lliurar a l'oficina oberta o mitjançant un 'Ticket' a: demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
31 de juliol
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Totes les sol·licituds que al·leguin motius laborals han de presentar documentació acreditativa
Publicació de les resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
04 de setembre
04 de setembre
Matí
e-Secretaria Si has fet una petició de canvi de grup consulta l'apartat detalls del tràmit.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament.
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
08 de setembre
08 de setembre
Matí
e-Secretaria Avis Taxa en modificacions de matricula
Informació important CANVI DE GRUP i MODIFICACIÓ MATRÍCULA
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
09 de setembre
09 de setembre
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta ESAB
Només cal que passis per l'Oficina Oberta si ho indica la teva resolució
En el cas de que hagis de venir i no ho facis es mantindrà la teva matrícula inicial.
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
14 de setembre
30 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (ESAB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol.licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol•licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
14 de setembre
06 de novembre
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta ESAB
Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA.
Inici classes dels Graus
23 de setembre
23 de setembre
EETAC
Període extraordinari de sol·licitud de variacions de matrícula
23 de setembre
00:01
30 de setembre
23:59
e-Secretaria

Data de generació 25/11/2020