EETAC no nous - Calendari d'AVALUACIÓ per a estudiants de Graus

2019-2 a 2020-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Exàmens finals
15 de juny
01 de juliol
EETAC
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
25 de juny
21 de juliol
e-Secretaria
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular
02 de juliol
12:00
02 de juliol
13:15
EETAC Lloc: Enllaç a la reunió
Web EETAC.Informació i tràmits acadèmics.Avaluació i permanència. Informació sobre l’'avaluació curricular
Publicació Notes provisionals a l'e-secretaria per als estudiants de Grau
06 de juliol
13 de juliol
e-Secretaria
Fi termini Revisió de qualificacions al professorat
08 de juliol
08 de juliol
12:00
Segons horaris de consulta del professorat L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) o que vulgui sol·licitar la revisió de la nota final de l'assignatura, proposada pel professorat, s'ha d'adreçar directament al professor o a la professora responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Per als estudis de GRAU: La nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals, després de la Comissió d'Avaluació
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
09 de juliol
12 de juliol
Web EETAC. Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació de Grau (CAG)
e-Secretaria
Si vols que la Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau tingui en compte informació específica sobre el teu cas en el moment d'avaluar-te curricularment, cal que omplis una sol·licitud mitjançant l'e-secretaria durant aquest termini. Si hi vols annexar documentació a la sol·licitud caldrà que vinguis a lliurar-la a l'Oficina Oberta o que ens la facis arribar mitjançant un tiquet al
DEMANA OSD (només per a adjuntar documentació per annexar a la sol·licitud. La petició cal fer-la per l'e-secretaria)
Si, a més, vols que els estudiants que et representen a la Comissió d'Avaluació tinguin còpia de la sol·licitud i de la documentació que has presentat, hauràs de portar còpia de tot a la Delegació d'Estudiants.
Publicació de les esmenes de notes acceptades pel professorat i per la CP
09 de juliol
09 de juliol
e-Secretaria
Comissió d'Avalució de Grau - CAG
15 de juliol
15 de juliol
10:00
Lloc: pendent
Com funciona l'avaluació curricular?
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
16 de juliol
17 de juliol
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació dels Graus)
16 de juliol
16 de juliol
Tarda
e-Secretaria Els estudiants declarats No aptes ho veuran a l'e-secretaria
Elaboració i publicació resolució provisional NO APTES FI i de 1er any de la CAG
17 de juliol
17 de juliol
Matí
e-Secretaria Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient a l'e-secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
21 de juliol
21 de juliol
Matí
e-Secretaria
Elaboració i publicació resolució definitiva NO APTES FI i de 1er any de la CAG
27 de juliol
27 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.

Data de generació 25/11/2020