EEABB - Calendari d'Avaluació

2019-2 a 2020-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Revisió de qualificacions al professorat (és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) s'ha d'adreçar directament al professorat responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
(és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
EEABB - Consulta de les qualificacions
Exàmens finals
02 de juny
22 de juny
Web EEABB. Horaris
Fi Exàmens finals de Fase Inicial
08 de juny
08 de juny
Web EEABB. Horaris
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
24 de juny
13 de juliol
Portal CBL.Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació Curricular (CAC)
e-Secretaria
Si vols que la Comissió d'Avaluació Curricular tingui en compte informació específica sobre el teu cas en el moment d'avaluar-te curricularment, cal que omplis una sol·licitud durant aquest termini. Si hi vols annexar documentació a la sol·licitud caldrà que vinguis a lliurar-la a l'Oficina Oberta o que ens la facis arribar mitjançant un tiquet al DEMANA OSD
Exàmens REAVALUACIÓ
29 de juny
03 de juliol
Web EEABB. Horaris
Publicació de les qualificacions de la REAVALUACIÓ
09 de juliol
09 de juliol
Matí
e-Secretaria
Reunió de la Comissió d'Avaluació Curricular (Graus)
15 de juliol
10:00
15 de juliol
13:00
Criteris d'avaluació FI Graus
Criteris d'avaluació B1 Graus
Normativa permanència Fase Inicial Graus
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
16 de juliol
16 de juliol
Tarda
e-Secretaria Les qualificacions del NETÀREA s'actualitzaran a partir de demà
Elaboració i publicació resolució provisional NO APTES 1er any i de FI de TOTS els estudis
17 de juliol
17 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
17 de juliol
19 de juliol
PORTAL CBL. Sol.licitud de continuïtat d'estudis (EEABB)
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis i convocatòria de matrícula
20 de juliol
20 de juliol
Matí
NetÀrea
PORTAL CBL. Sol.licitud de continuïtat d'estudis (EEABB)
e-Secretaria
Matrícula dels estudiants que els ha estat acceptada la instància de continuïtat dels estudis
21 de juliol
21 de juliol
e-Secretaria Segons ordre de matrícula.
Publicació resolució definitiva NO APTES 1er any i de FI de TOTS els estudis
27 de juliol
27 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.

Data de generació 09/05/2021