EETAC nous - Calendari POSTERIOR MATRÍCULA per a estudiants NOUS de Graus

2020-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini Sol·licitud CANVI DE GRUP i VARIACIONS DE MATRÍCULA al cap d'estudis - estudiants nous
07 de setembre
Matí
13 de setembre
Matí
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (ESAB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
14 de setembre
30 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (ESAB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol.licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol•licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
14 de setembre
06 de novembre
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta ESAB
Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA.
Publicació resolució de les sol·licituds dels CANVI DE GRUP i VARIACIONS DE MATRÍCULA al cap d'estudis - estudiants nous
17 de setembre
17 de setembre
Matí
e-Secretaria Informació important CANVI DE GRUP i VARIACIONS DE MATRÍCULA
Avís taxa variació de matrícula
Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de VARIACIONS DE MATRÍCULA acceptada - estudiants nous
18 de setembre
Matí
21 de setembre
Matí
Oficina Oberta ESAB Només cal que passis per l'Oficina Oberta si ho indica la teva resolució
Si la teva sol·licitud ha estat resolta com ACCEPTADA i el camp s'observacions està buit. Trobaràs la nova matrícula per descarregar a l'e-secretaria
Període extraordinari de sol·licitud de variacions de matrícula
23 de setembre
00:01
30 de setembre
23:59
e-Secretaria

Data de generació 25/11/2020