EEABB - Calendari d'Avaluació

2020-1 a 2020-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Revisió de qualificacions al professorat (és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
EEABB L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) s'ha d'adreçar directament al professorat responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Exàmens finals
14 de gener
27 de gener
Web EEABB. Horaris
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
02 de febrer
02 de febrer
Matí i tarda
Portal CBL.Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació Curricular (CAC)
e-Secretaria
Resolució de les sol·licituds de tancament d'algun bloc curricular
04 de febrer
11:00
04 de febrer
13:00
PRISMA Criteris d'avaluació FI Graus
Criteris d'avaluació B1 Graus
Normativa permanència Fase Inicial Graus
Publicació de TOTES les qualificacions (definitives)
04 de febrer
04 de febrer
Tarda
e-Secretaria Les qualificacions del NETÀREA s'actualitzaran a partir de demà
Exàmens REAVALUACIÓ
08 de febrer
12 de febrer
Web EEABB. Horaris
Publicació de les qualificacions de la REAVALUACIÓ
22 de febrer
22 de febrer
Matí
e-Secretaria
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
22 de febrer
23 de febrer
PORTAL CBL. Sol.licitud de continuïtat d'estudis (EEABB)
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis i convocatòria de matrícula
03 de març
03 de març
Matí
NetÀrea
PORTAL CBL. Sol.licitud de continuïtat d'estudis (EEABB)
e-Secretaria
Publicació resolució definitiva NO APTES 1er any i de FI de TOTS els estudis
04 de març
04 de març
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.

Data de generació 04/03/2021