EEABB - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus

2021-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació oferta de places d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
16 de juny
16 de juny
EEABB Oferta de places per canvi d'estudis
EETAC Oferta de places per canvi d'estudis
Informació Accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
EETAC
EEABB
OFERTA DE PLACES EETAC
OFERTA DE PLACES EEABB
Termini sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
16 de juny
11:00
02 de juliol
13:00
Demana OSD Els estudiants han de presentar la sol·licitud en un Demana. Tema ajuda: Accés ¿ Tràmit: Accés per canvi d¿universitat i/o estudis
DEMANA
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
13 de juliol
13 de juliol
Tarda
Web EEABB. Horaris Dedicació als estudis
Publicació resolució places d'accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris
20 de juliol
08:00
20 de juliol
14:00
Aquí mateix a partir de la data indicada. Resolució EEABB 2021-1
Resolució EETAC 2021-1
Termini per aportar documentació d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
20 de juliol
11:00
20 de setembre
13:00
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta EEABB
Trasllat d'expedient extern per estudiants procedents d'altres universitats (rebut original pagat)..
Sol·licitar al centre d'origen el trasllat d'expedient intern per estudiants UPC.
Original i fotocopia NIE per estudiants estrangers.
Si no has fet el tràmit del trasllat intern UPC o no has portat la documentació NO et pordràs matricular
MATRÍCULA per internet accés per canvi d'universitat i/o estudis EEABB
23 de juliol
23 de juliol
e-Secretaria Informació important matrícula
Termini CANVI DE GRUP i VARIACIONS DE MATRÍCULA al cap d'estudis
26 de juliol
29 de juliol
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds dels CANVIS DE GRUPS i VARIACIONS DE MATRÍCULA al cap d'estudis
02 de setembre
02 de setembre
Matí
e-Secretaria Degut a la situació actual és molt important que consultis els comentaris de la teva sol·licitud
Avís taxa variació de matrícula
Informació important
Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de VARIACIONS DE MATRÍCULA acceptada
03 de setembre
Matí
06 de setembre
Matí
e-Secretaria Informació important matrícula
Inici classes dels Graus
06 de setembre
06 de setembre
EEABB Segons el teu horari de classes.
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
16 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol.licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES
17 de setembre
05 de novembre
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.

Data de generació 16/10/2021