CBL - Campus del Baix Llobregat

EEABB - Calendari d'accés i matrícula per als estudiants nous de KETFOOD

2021-1e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini preinscripció estudiants nou accés als Màsters EEABB
02 de maig
05 de juliol
Web sol·licitud d'accés a estudis UPC Procediment Preinscipció Màsters EEABB
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
13 de juliol
13 de juliol
Tarda
Web EEABB. Horaris Dedicació als estudis
Publicació admesos a Màster KETFOOD
23 de juliol
23 de juliol
Matí
Aquí mateix a partir de la data indicada. LLISTA D'ESTUDIANTS ADMESOS KETFOOD 2021-1
Termini preinscripció convocatòria extraordinària setembre
01 de setembre
20 de setembre
Web sol·licitud d'accés a estudis UPC
Publicació admesos a Màster KETFOOD convocatòria extraordinària setembre
21 de setembre
21 de setembre
Matí
Aquí mateix a partir de la data indicada. LLISTA D'ESTUDIANTS ADMESOS KETFOOD 2021-1 SETEMBRE
MATRÍCULA Nous KETFOOD
23 de setembre
11:00
23 de setembre
23:59
Matrícula Online No presencial
e-Secretaria
Documentació necessària per la matrícula. Consulta l'apartat 3_MATRÍCULA del següent enllaç:
KETFOOD
Es contactarà via email amb els candidats per acordar cita per presentar la documentació de matrícula.
El dia de matrícula podeu contactar de 11-14h al tel. 93 552 35 55 per suport matrícula/dubtes
Inici de les classes Màster KETFOOD
27 de setembre
15:00
27 de setembre
21:00
Segons els teus horaris
EEABB
Termini per sol·licitar reseva de plaça màsters
11 d'octubre
08:00
25 d'octubre
14:00
Demana OSD

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC