EEABB - Calendari interquadrimestral pels professors - Avaluació i Matrícula

2020-2 a 2021-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Exàmens finals
02 de juny
28 de juny
Web EEABB. Horaris
Revisió de qualificacions al professorat (és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) s'ha d'adreçar directament al professorat responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
(és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
EEABB - Consulta de les qualificacions
Fi Exàmens finals de Fase Inicial
14 de juny
14 de juny
Web EEABB. Horaris
Tancament notes Netflip KETFOOD
15 de juny
15 de juny
12:00
NetFlip
Tancament notes Netflip de Fase Inicial
18 de juny
18 de juny
12:00
NetFlip Document Serveis Tècnics
BREU GUIA-INDEX LLIURAMENT DE NOTES
Procediment per passar les notes
Exàmens REAVALUACIÓ
23 de juny
02 de juliol
Web EEABB. Horaris
Tancament notes Netflip fora de Fase Inicial
05 de juliol
05 de juliol
12:00
NetFlip Procediment per passar les notes
Document Serveis Tècnics
BREU GUIA-INDEX LLIURAMENT DE NOTES
Tancament notes Netflip REAVALUATS
08 de juliol
08 de juliol
12:00
NetFlip Procediment per lliurament notes
Instruccions pas de Notes
Instruccions Notes ATENEA-SIA
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
13 de juliol
13 de juliol
Tarda
Web EEABB. Horaris Dedicació als estudis
Tancament curs anterior a ATENEA
13 de juliol
13 de juliol
Matí
Campus Digital A partir d'aquesta data professors i estudiants deixen de tenir accés al curs anterior a ATENEA. Els professors poden accedir-hi mitjançant l'històric.
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista 1a preferència i Reserves de plaça
15 de juliol
09:00
20 de juliol
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers EEABB
Autorització a tercers EETAC
Consulta l'ordre de matrícula publicat per saber el dia i l'hora que has de formalitzar la teva matrícula
Reunió de la Comissió d'Avaluació Curricular (Graus)
15 de juliol
10:00
15 de juliol
13:00
Criteris d'avaluació i Normatives de permanència
Obertura del nou curs a ATENEA
16 de juliol
16 de juliol
Matí
Campus Digital A partir d'aquesta data tindran accés al nou curs d'ATENEA els professors que hagin estat donats d'alta a les assignatures pels coordinadors
A partir d'aquesta data els estudiants tindran accés al nou curs d'ATENEA un cop carregades les matrícules a ATENEA
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EEABB
23 de juliol
23 de juliol
e-Secretaria Potencial de matrícula i excepcions a la matrícula
Recomanacions i co-requisits
Informació important matrícula
Avís horari atenció telèfon matrícula
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista 2ª assignació
27 de juliol
09:30
27 de juliol
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers
Inici classes dels Graus
06 de setembre
06 de setembre
EEABB Segons el teu horari de classes.
Inici de les classes Màster KETFOOD
27 de setembre
15:00
27 de setembre
21:00
Segons els teus horaris
EEABB
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista assignació Convocatòria de Setembre
28 de setembre
28 de setembre
Matí
e-Secretaria Autorització a tercers EEABB
Autorització a tercers EETAC

Data de generació 01/10/2022