EEABB - Calendari Matrícula d'Estudiants Nous

2021-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Sol·licitud d'accès a la universitat mitjançant Preinscripció Universitària
02 de juny
Matí i tarda
01 de juliol
Matí i tarda
Portal d'accés a la universitat Informació específica Doble Titulació àmbit Telecomunicació/Aeroespacial
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
13 de juliol
13 de juliol
Tarda
Web EEABB. Horaris Dedicació als estudis
Publicació 1a assignació de preinscripció (1a preferència)
13 de juliol
13 de juliol
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Primera assignació de places
Publicació repartiment d'estudiants nous per fer la matrícula (1a preferència)
14 de juliol
14 de juliol
Matí
Apartat CONDICIONS DE MATRÍCULA del Menú MATRÍCULA de l'eSecretaria Consulta el dia i l'hora que t'has matricular a l'eSecretaria --> Matrícula --> Condicions de matrícula
Sessions informatives estudiants nou accés (assignats en 1a preferència)
14 de juliol
10:30
14 de juliol
13:30
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Dossier informatiu
Beques i Ajuts
Meet sessió
Horaris sessions
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista 1a preferència i Reserves de plaça
15 de juliol
09:00
20 de juliol
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers EEABB
Autorització a tercers EETAC
Consulta l'ordre de matrícula publicat per saber el dia i l'hora que has de formalitzar la teva matrícula
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista assignats 1a preferència)
15 de juliol
09:00
20 de juliol
13:30
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta EEABB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (reclamacions i assignació definitiva)
19 de juliol
19 de juliol
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Primera assignació de places
Sessions informatives estudiants nou accés (assignació definitiva)
19 de juliol
17:00
19 de juliol
18:30
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Dossier informatiu EEABB
Dossier informatiu EETAC
Meet sessió
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista de Reclamacions i assignació definitiva
20 de juliol
09:30
20 de juliol
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers EEABB
Autorització a tercers EETAC
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preinscripció: llista de Reclamacions i assignació definitiva)
20 de juliol
09:30
20 de juliol
13:30
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta EEABB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Publicació 2a assignació de preinscripció (entre la 2a i la 8a preferència)
26 de juliol
26 de juliol
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Segona assignació de places
Termini CANVI DE GRUP i VARIACIONS DE MATRÍCULA al cap d'estudis
26 de juliol
29 de juliol
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
e-Secretaria
Sessions informatives estudiants nou accés (2a assignació)
26 de juliol
17:00
26 de juliol
18:30
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Dossier informatiu EEABB
Dossier informatiu EETAC
Meet sessió
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista 2ª assignació
27 de juliol
09:30
27 de juliol
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista 2ª assignació)
27 de juliol
09:30
27 de juliol
13:30
Demana OSD Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació)
03 de setembre
03 de setembre
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Primera reassignació de places
Assignació de tutors als estudiants nous matriculats
06 de setembre
06 de setembre
NetÀrea Consulta al teu Netàrea qui serà el teu tutor al llarg de tota la carrera.
Inici classes dels Graus
06 de setembre
06 de setembre
EEABB Segons el teu horari de classes.
Sessió de benvinguda estudiants nous de Grau
06 de setembre
08:30
06 de setembre
12:00
EEABB 8:30-9:30 Grau de Paisatgisme, Sala de Graus
9:30-10:30 Graus Enginyeria Grups A i C, Sala Mercabarna
11:00-12:00 Graus Enginyeria Grup B i C, Sala Mercabarna
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació))
06 de setembre
09:00
07 de setembre
13:30
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta EEABB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació
06 de setembre
10:00
07 de setembre
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers EEABB
Autorització a tercers EETAC
MATRÍCULA dels estudiants nou accés (2a reassignació)
14 de setembre
10:00
14 de setembre
13:30
e-Secretaria Autorització a tercers EEABB
Autorització a tercers EETAC
Sol·licitud d'accès a la universitat mitjançant Preinscripció Universitària (convocatòria SETEMBRE)
20 de setembre
Matí i tarda
21 de setembre
Matí i tarda
Portal d'accés a la universitat Més informació per als estudiantes de la Doble Titulació
Publicació llista d'estudiants assignats preinscripció (Convocatòria de Setembre)
27 de setembre
27 de setembre
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Convocatòria de setembre
Sessió informativa de matrícula estudiants nous de Preinscripció (Convocatòria de Setembre)
28 de setembre
09:30
28 de setembre
10:00
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Dossier informatiu estudiants EEABB
Beques i Ajuts
Sessió virtual EEABB
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista assignació Convocatòria de Setembre
28 de setembre
28 de setembre
Matí
e-Secretaria Autorització a tercers EEABB
Autorització a tercers EETAC
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista assignació Convocatòria de Setembre)
28 de setembre
28 de setembre
Matí
Demana OSD
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta EEABB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Assignació de tutors als estudiants nous matriculats (Convocatòria setembre)
29 de setembre
29 de setembre
NetÀrea Consulta al teu Netàrea qui serà el teu tutor al llarg de tota la carrera.

Data de generació 16/10/2021