EEABB - Calendari d'Avaluació

2020-2 a 2021-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Exàmens finals
02 de juny
28 de juny
Web EEABB. Horaris
Revisió de qualificacions al professorat (és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) s'ha d'adreçar directament al professorat responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
(és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
EEABB - Consulta de les qualificacions
Fi Exàmens finals de Fase Inicial
14 de juny
14 de juny
Web EEABB. Horaris
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
22 de juny
13 de juliol
Portal CBL.Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació Curricular (CAC)
e-Secretaria
Si vols que la Comissió d'Avaluació Curricular tingui en compte informació específica sobre el teu cas en el moment d'avaluar-te curricularment, cal que omplis una sol·licitud durant aquest termini. Si hi vols annexar documentació a la sol·licitud caldrà que vinguis a lliurar-la a l'Oficina Oberta o que ens la facis arribar mitjançant un tiquet al DEMANA OSD
Exàmens REAVALUACIÓ
23 de juny
02 de juliol
Web EEABB. Horaris
Publicació al SIA de les notes dels Blocs Curriculars per a la Comissió d'Avaluació
06 de juliol
06 de juliol
Matí
SIA
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular
06 de juliol
10:00
06 de juliol
11:30
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Web EEABB. Curs actual. Informació i Tràmits estudiants EEABB. Avaluació i permanència
Sessió virtual
Publicació de les qualificacions de la REAVALUACIÓ
12 de juliol
12 de juliol
Matí
e-Secretaria
Reunió de la Comissió d'Avaluació Curricular (Graus)
15 de juliol
10:00
15 de juliol
13:00
Criteris d'avaluació i Normatives de permanència
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
16 de juliol
16 de juliol
Tarda
e-Secretaria Les qualificacions del NETÀREA s'actualitzaran a partir de demà
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
17 de juliol
18 de juliol
PORTAL CBL. Sol.licitud de continuïtat d'estudis (EEABB)
e-Secretaria
Elaboració i publicació resolució provisional NO APTES 1er any i de FI de TOTS els estudis
19 de juliol
19 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis i convocatòria de matrícula
20 de juliol
20 de juliol
Matí
NetÀrea
PORTAL CBL. Sol.licitud de continuïtat d'estudis (EEABB)
e-Secretaria
Matrícula dels estudiants que els ha estat acceptada la instància de continuïtat dels estudis
23 de juliol
23 de juliol
e-Secretaria Segons ordre de matrícula.
Publicació resolució definitiva NO APTES 1er any i de FI de TOTS els estudis
29 de juliol
29 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.

Data de generació 01/10/2022