EEABB - Calendari interquadrimestral pels professors - Avaluació i Matrícula

2021-1 a 2021-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Exàmens finals
10 de gener
21 de gener
Web EEABB. Horaris
Revisió de qualificacions al professorat (és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
EEABB L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) s'ha d'adreçar directament al professorat responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
21 de gener
21 de gener
Matí
Web EEABB. Horaris
Tancament notes Netflip
26 de gener
26 de gener
12:00
NetFlip Procediment per passar les notes
Document Serveis Tècnics
BREU GUIA-INDEX LLIURAMENT DE NOTES
Tancament notes Netflip KETFOOD
26 de gener
26 de gener
12:00
NetFlip
MATRÍCULA KETFOOD no nous
01 de febrer
10:00
01 de febrer
23:59
e-Secretaria
Resolució de les sol·licituds de tancament d'algun bloc curricular
01 de febrer
10:00
01 de febrer
12:00
PRISMA Criteris d'avaluació FI Graus
Criteris d'avaluació B1 Graus
Normativa permanència Fase Inicial Graus
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
01 de febrer
01 de febrer
Tarda
e-Secretaria Les qualificacions del NETÀREA s'actualitzaran a partir de demà
Exàmens REAVALUACIÓ
03 de febrer
09 de febrer
Web EEABB. Horaris
Inici de les classes Màster KETFOOD
03 de febrer
03 de febrer
Tarda
EEABB
Obertura del nou curs a ATENEA
05 de febrer
05 de febrer
Matí
Campus Digital A partir d'aquesta data tindran accés al nou curs d'ATENEA els professors que hagin estat donats d'alta a les assignatures pels coordinadors
A partir d'aquesta data els estudiants tindran accés al nou curs d'ATENEA un cop carregades les matrícules a ATENEA
MATRÍCULA per internet accés per canvi d'universitat i/o estudis EEABB
08 de febrer
08 de febrer
Segons ordre de matrícula publicat a l'e-secretaria
e-Secretaria Com planificar la meva matrícula Informació important
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EEABB (Graus)
08 de febrer
09:00
08 de febrer
23:59
e-Secretaria Informació important matrícula
Avís horari atenció telèfon matrícula
Inici classes dels Graus
10 de febrer
10 de febrer
EEABB Segons el teu horari de classes.
MATRÍCULA per internet dels estudiants de Preinscripció: llista febrer + Reserves de plaça
10 de febrer
10:01
10 de febrer
13:30
e-Secretaria Informació General d'Accés i Matrícula EEABB
Informació General d'Accés i Matrícula EETAC
Tancament curs anterior a ATENEA
14 de febrer
14 de febrer
Matí
Campus Digital A partir d'aquesta data professors i estudiants deixen de tenir accés al curs anterior a ATENEA. Els professors poden accedir-hi mitjançant l'històric.
Tancament notes Netflip REAVALUATS
14 de febrer
14 de febrer
12:00
NetFlip

Data de generació 01/07/2022