EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants a les Dobles Titulacions(Accés directe al Centre)

2022-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
NOMÉS Doble Titulació de l'Àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació + Telemàtica)
Si superes la FI aquest quadrimestre podràs triar la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació +Telemàtica) mitjançant l'aplicatiu de matrícula, sense haver de fer cap tràmit previ a la matrícula
e-Secretaria Si estàs cursant el Grau amb accés comú de Telecomunicacions i superes la FI aquest quadrimestre no cal fer cap tràmit previ, l'aplicatiu de matrícula et donarà l'opció perquè triïs la DT
Termini sol·licitud d'accés a la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació +Telemàtica) (aquest tràmit l'han de fer només els estudiants que ja havien superat la FI i que ja havien triat titulació)
04 de juliol
10:00
11 de juliol
13:00
DEMANA OSD. Tema ajuda: Accés - Tràmit: Accés Dobles titulacions Consulta els casos que han de presentar sol·licitud
Resolució de les sol·licituds d'accés a les dobles titulacions centre (només per als estudiants que ja havien triat titulació)
20 de juliol
20 de juliol
Matí
Web EETAC. Dobles Titulacions (Accés centre)
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
21 de juliol
22 de juliol
e-Secretaria Informació important
Avís horari atenció telèfon matrícula
Termini per autocanvi de grup / Intercanvi de grup
22 de juliol
28 de juliol
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Instruccions de funcionament
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
29 de juliol
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Només s'accepten sol·licituds que aportin la documentació acreditativa corresponent
Consulta l'apartat detalls del tràmit de la teva sol•licitud. Pot ser que hi tinguis un comentari important.
La documentació es pot lliurar a l'oficina oberta o mitjançant un 'Ticket' a: demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
29 de juliol
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Totes les sol·licituds que al·leguin motius laborals han de presentar documentació acreditativa
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
01 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol.licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES
01 de setembre
07 de novembre
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.
Publicació resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
07 de setembre
07 de setembre
Matí
e-Secretaria Si has fet una petició de canvi de grup consulta l'apartat detalls del tràmit.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament.
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
08 de setembre
08 de setembre
Matí
e-Secretaria Avis Taxa en modificacions de matricula
Informació important
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
09 de setembre
12 de setembre
e-Secretaria Informació important matrícula
Inici classes dels Graus
12 de setembre
12 de setembre
EETAC

Data de generació 25/09/2022