EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants NOUS de Grau

2022-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Sol·licitud d'accès a la universitat mitjançant Preinscripció Universitària
07 de juny
Matí i tarda
01 de juliol
Matí i tarda
Portal d'accés a la universitat Informació específica Doble Titulació àmbit Telecomunicació/Aeroespacial
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
11 de juliol
11 de juliol
Tarda
Web EETAC Horaris IMPORTANT ACLARIMENT sobre horaris de classe i exàmens: L'EETAC es compromet a establir horaris de classe i calendaris d'examen perfectament compatibles per a l'alumnat que faci qualsevol de les seves titulacions o la doble titulació amb accés per preinscripció. En el cas d'haver de matricular assignatures per segona vegada o fora de les seqüències previstes, l'Escola farà un esforç per evitar incompatibilitats però ja no pot garantir-ho. Dins d'aquests esforços l'Escola intenta oferir grups de matins i de tardes però les places estan limitades i trobareu cursos amb un únic grup, ja sigui de matí (la majoria de les vegades) o de tarda. Recordeu que cada quadrimestre es publiquen amb antel·lació els horaris disponibles (de classes i d'exàmens) i podeu decidir si us convé matricular-los o no. Després de la matrícula no teniu dret legal a modificacions encara que l'Escola i el professorat intentaran ajudar-vos dintre d'un marge raonable.
Publicació 1a assignació de preinscripció (1a preferència)
13 de juliol
13 de juliol
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Primera assignació de places
Publicació repartiment d'estudiants nous per fer la matrícula (1ª preferència)
14 de juliol
14 de juliol
Matí
Apartat CONDICIONS DE MATRÍCULA del Menú MATRÍCULA de l'eSecretaria Consulta el dia i l'hora que t'has matricular a l'eSecretaria --> Matrícula --> Condicions de matrícula
Sessions informatives estudiants nou accés (assignats en 1a preferència)
14 de juliol
10:30
14 de juliol
14:00
Consulta l'horari de la teva sessió a l'apartat "Observacions/Documentació"
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Cursos preparatoris de Matemàtiques, Fisica, Electrònica i Expressió Gràfica.
Dossier Informatiu
Informació sobre beques
meet sessió
Horari sessions
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista 1a preferència i Reserves de plaça
15 de juliol
09:00
20 de juliol
13:30
e-Secretaria Consulta l'ordre de matrícula publicat per saber el dia i l'hora que has de formalitzar la teva matrícula
Dossier informatiu EETAC
Dossier informatiu EEABB
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista assignats 1a preferència)
15 de juliol
09:00
20 de juliol
13:30
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta EEABB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (reclamacions i assignació definitiva)
19 de juliol
19 de juliol
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Primera assignació de places
Sessions informatives estudiants nou accés (assignació definitiva-sessió virtual)
20 de juliol
09:00
20 de juliol
10:00
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Dossier informatiu EEABB
Dossier informatiu EETAC
meet sessió
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preinscripció: llista de Reclamacions i assignació definitiva)
20 de juliol
09:30
20 de juliol
13:30
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta EEABB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista de Reclamacions i assignació definitiva
20 de juliol
10:00
20 de juliol
14:00
e-Secretaria Dossier informatiu EETAC
Dossier informatiu EEABB
Publicació 2a assignació de preinscripció (entre la 2a i la 8a preferència)
25 de juliol
25 de juliol
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre l'assignació de places
Sessions informatives estudiants nou accés (2a assignació-sessió virtual EETAC)
27 de juliol
09:00
27 de juliol
10:00
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Dossier informatiu EETAC
meet sessió
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista 2ª assignació)
27 de juliol
09:30
27 de juliol
13:30
Demana OSD Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista 2ª assignació
27 de juliol
10:00
27 de juliol
14:00
e-Secretaria Dossier de matrícula
Recepció de la llista d'estudiants de preinscripció (llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació)
02 de setembre
02 de setembre
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Primera reassignació de places
Assignació de tutors als estudiants nous matriculats
05 de setembre
05 de setembre
NetÀrea Consulta al teu Netàrea qui serà el teu tutor al llarg de tota la carrera.
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació))
05 de setembre
09:00
06 de setembre
13:30
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta EEABB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa.
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Segons dia i hora de matrícula assignats
Sessió informativa virtual per a estudiants nou accés (reclamacions 2º assignacions i 1º reassignació)
05 de setembre
10:00
05 de setembre
11:00
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. meet sessió
dossier informatiu EEABB
dossier informatiu EEATC
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista Reclamacions 2ª assignació i 1a reassignació
05 de setembre
11:00
06 de setembre
13:30
e-Secretaria Dossier informatiu
Sessió de Benvinguda estudiants Nous de Grau (presencial)
09 de setembre
09 de setembre
Matí
Consulta l'horari de la teva sessió a l'apartat "Observacions/Documentació" d'aquest calendari
Sala d'actes EETAC, edifici C4 de 12:15 a 13:00 hores - GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ - GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA
de 12:15 a 13:00 hores - Doble Titulació GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS + GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ / GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA
de 13:15 a 14:00 hores - GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS
Inici classes dels Graus
12 de setembre
12 de setembre
EETAC
Recollida del carnet d'estudiant UPC per als estudiants de nou accés
12 de setembre
Matí i tarda
23 de setembre
Matí i tarda
Cal demanar cita prèvia per a la recollida
Vestíbul de l'Edifici D7-Campus Recull el teu carnet UPC
MATRÍCULA dels estudiants nou accés (2a reassignació)
13 de setembre
11:00
13 de setembre
13:30
e-Secretaria Dossier informatiu EETAC
Dossier informatiu EEABB
MATRÍCULA dels estudiants nou accés (3a reassignació)
19 de setembre
11:00
19 de setembre
13:30
e-Secretaria Dossier informatiu EETAC
Dossier informatiu EEABB
Sol·licitud d'accès a la universitat mitjançant Preinscripció Universitària (convocatòria SETEMBRE)
20 de setembre
Matí i tarda
21 de setembre
Matí i tarda
Portal d'accés a la universitat Més informació per als estudiantes de la Doble Titulació
Publicació llista d'estudiants assignats preinscripció (Convocatòria de Setembre)
27 de setembre
27 de setembre
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Convocatòria de setembre
Sessió informativa de matrícula estudiants nous de Preinscripció (Convocatòria de Setembre)
28 de setembre
09:00
28 de setembre
10:00
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Dossier informatiu EEABB
Beques i Ajuts
Dossier informatiu EETAC
MATRÍCULA dels estudiants de Preinscripció: llista assignació Convocatòria de Setembre
28 de setembre
28 de setembre
Matí
e-Secretaria Dossier informatiu EETAC
Dossier informatiu EEABB
Termini sol·licitud d'adaptacions/reconeixements/convalidacions per altres estudis universitaris i per CFGS (Preisncripció: llista assignació Convocatòria de Setembre)
28 de setembre
28 de setembre
Matí
Demana OSD
Oficina Oberta EETAC
Oficina Oberta EEABB
Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel centre d'origen.
Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del Programa
Temari de cada una de les assignatures segellades pel centre d'origen que vols reconèixer o bé, la Guia Docent.
Assignació de tutors als estudiants nous matriculats (Convocatòria setembre)
29 de setembre
29 de setembre
NetÀrea Consulta al teu Netàrea qui serà el teu tutor al llarg de tota la carrera.
Publicació llista d'estudiants reassignats preinscripció (Convocatòria de Setembre)
03 d'octubre
03 d'octubre
Matí
Portal d'accés a la universitat Informació sobre la Convocatòria de setembre
MATRÍCULA dels estudiants reassignats (Convocatòria de Setembre)
04 d'octubre
04 d'octubre
Matí
e-Secretaria Dossier informatiu EETAC
Dossier informatiu EEABB

Data de generació 25/09/2022