EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus

2022-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació oferta de places d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
16 de juny
16 de juny
Aquí mateix a partir de la data indicada. Informació Accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
EETAC
EEABB
OFERTA DE PLACES EEABB
OFERTA DE PLACES EETAC
Termini sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
04 de juliol
11:00
15 de juliol
13:00
Demana OSD Els estudiants han de presentar la sol·licitud en un Demana. Tema ajuda: Accés Tràmit: Accés per canvi d'universitat i/o estudis
DEMANA
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
11 de juliol
11 de juliol
Tarda
Web EETAC Horaris IMPORTANT ACLARIMENT sobre horaris de classe i exàmens: L'EETAC es compromet a establir horaris de classe i calendaris d'examen perfectament compatibles per a l'alumnat que faci qualsevol de les seves titulacions o la doble titulació amb accés per preinscripció. En el cas d'haver de matricular assignatures per segona vegada o fora de les seqüències previstes, l'Escola farà un esforç per evitar incompatibilitats però ja no pot garantir-ho. Dins d'aquests esforços l'Escola intenta oferir grups de matins i de tardes però les places estan limitades i trobareu cursos amb un únic grup, ja sigui de matí (la majoria de les vegades) o de tarda. Recordeu que cada quadrimestre es publiquen amb antel·lació els horaris disponibles (de classes i d'exàmens) i podeu decidir si us convé matricular-los o no. Després de la matrícula no teniu dret legal a modificacions encara que l'Escola i el professorat intentaran ajudar-vos dintre d'un marge raonable.
Publicació resolució places d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris EETAC
18 de juliol
18 de juliol
Aquí mateix a partir de la data indicada. Resolució EETAC 2022-1
Termini per aportar documentació d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
20 de juliol
20 de juliol
00:00
Adjuntar el trasllat d'expedient extern per estudiants procedents d'altres universitats en el tiquet DEMANA ja obert
Si no has fet el tràmit del trasllat intern UPC o no has portat la documentació NO et pordràs matricular
MATRÍCULA per internet accés per canvi d'universitat i/o estudis EETAC
21 de juliol
22 de juliol
e-Secretaria Informació important matrícula
Com planificar la meva matrícula
Termini per autocanvi de grup / Intercanvi de grup
22 de juliol
28 de juliol
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Instruccions de funcionament
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
29 de juliol
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Només s'accepten sol·licituds que aportin la documentació acreditativa corresponent
Consulta l'apartat detalls del tràmit de la teva sol•licitud. Pot ser que hi tinguis un comentari important.
La documentació es pot lliurar a l'oficina oberta o mitjançant un 'Ticket' a: demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
29 de juliol
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Totes les sol·licituds que al·leguin motius laborals han de presentar documentació acreditativa
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
01 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol.licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES
01 de setembre
07 de novembre
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.
Publicació resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
07 de setembre
07 de setembre
Matí
e-Secretaria Si has fet una petició de canvi de grup consulta l'apartat detalls del tràmit.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament.
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
08 de setembre
08 de setembre
Matí
e-Secretaria Avis Taxa en modificacions de matricula
Informació important
Inici classes dels Graus
12 de setembre
12 de setembre
EETAC

Data de generació 01/10/2022