EETAC no nous - Calendari de MATRÍCULA per a estudiants de Graus

2021-2 a 2022-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
01 de maig
18 de juliol
e-Secretaria
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'adaptació EETAC
02 de maig
20 de juliol
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la prioritat horària i lliurar la documentació acreditativa
06 de juny
19 de juny
NetÀrea Recorda que el tràmit és per SIA, on també has de penjar la documentació. Deixa algun correu electrònic o telèfon de contacte.
Si tens dubtes pots contactar mitjançant el correu delegacio.eetac@upc.edu
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular (Sessió virtual)
28 de juny
09:30
28 de juny
10:45
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Web EETAC.Informació i tràmits acadèmics.Avaluació i permanència. Informació sobre l'avaluació curricular
meet sessió
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
01 de juliol
10 de juliol
Web EETAC. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EETAC
e-Secretaria
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
11 de juliol
11 de juliol
Tarda
Web EETAC Horaris IMPORTANT ACLARIMENT sobre horaris de classe i exàmens: L'EETAC es compromet a establir horaris de classe i calendaris d'examen perfectament compatibles per a l'alumnat que faci qualsevol de les seves titulacions o la doble titulació amb accés per preinscripció. En el cas d'haver de matricular assignatures per segona vegada o fora de les seqüències previstes, l'Escola farà un esforç per evitar incompatibilitats però ja no pot garantir-ho. Dins d'aquests esforços l'Escola intenta oferir grups de matins i de tardes però les places estan limitades i trobareu cursos amb un únic grup, ja sigui de matí (la majoria de les vegades) o de tarda. Recordeu que cada quadrimestre es publiquen amb antel·lació els horaris disponibles (de classes i d'exàmens) i podeu decidir si us convé matricular-los o no. Després de la matrícula no teniu dret legal a modificacions encara que l'Escola i el professorat intentaran ajudar-vos dintre d'un marge raonable.
Publicació de l'Ordre de Matrícula
12 de juliol
12 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
En el procés d'ordenació es tenen en compte el nombre de crèdits
que li manquen a l'estudiant per acabar els estudis, les prioritats horàries assignades i, en cas d'empat, el seu expedient acadèmic. Consulta el teu Netarea.
Procediment d'ordenació per la matrícula
Sessió informativa "Tria d'especialitat a l'àmbit de les Enginyeries de la Telecomunicació' (Sessió Virtual)
12 de juliol
12 de juliol
Telemàtica de 11:00 a 11:30 i Sistemes de Telecomunicació de 11:30 a 12:00
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. meet sessió
Sessió informativa MENCIONS Aeroports/Aeronavegació (Sessió Virtual)
12 de juliol
12 de juliol
Menció Aeronavegació de 13:00 a 13:30 Menció Aeroports de 13:30 a 14:00
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. meet sessió
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
13 de juliol
Matí i tarda
31 d'agost
Matí i tarda
e-Secretaria Els estudiants que ja hagin cursat totes les assignatures de la Fase Inicial veuran el seu potencial de matrícula definitiu a partir de l'endemà de la Comissió d'Avaluació de Grau
Termini per sol·licitar excepcions a la matrícula
13 de juliol
14 de juliol
Web EETAC. Estudiants NO NOUS; Com planificar la meva matrícula EETAC
e-Secretaria
Sessió informativa per aclarir dubtes de matrícula No Nous (Sessió Virtual)
13 de juliol
12:00
13 de juliol
13:15
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Informació important per a la Matrícula
meet sessió
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'excepcions a la matrícula
20 de juliol
20 de juliol
Matí
e-Secretaria
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
21 de juliol
22 de juliol
e-Secretaria Informació important
Avís horari atenció telèfon matrícula
Matrícula dels estudiants que els ha estat acceptada la instància de continuïtat dels estudis
22 de juliol
22 de juliol
e-Secretaria Segons ordre de matrícula.
Inici classes dels Graus
12 de setembre
12 de setembre
EETAC
MATRÍCULA estudiants que no ho van fer en el termini establert EETAC + EEABB
15 de setembre
10:00
15 de setembre
23:59
e-Secretaria Aquest tràmit es fa telemàticament mitjançant l'e-Secretaria, des de les 10.00h del primer dia del termini fins les 23.59 del darrer dia.

Data de generació 25/09/2022