EETAC no nous - Calendari d'AVALUACIÓ per a estudiants de Graus

2021-2 a 2022-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observations / Documents
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
01 de maig
18 de juliol
e-Secretaria
Exàmens finals
13 de juny
27 de juny
EETAC
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular (Sessió virtual)
28 de juny
09:30
28 de juny
10:45
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Web EETAC.Informació i tràmits acadèmics.Avaluació i permanència. Informació sobre l'avaluació curricular
meet sessió
Publicació Notes provisionals a l'e-secretaria per als estudiants de Grau
30 de juny
07 de juliol
e-Secretaria
Fi termini Revisió de qualificacions al professorat
01 de juliol
01 de juliol
12:00
Segons horaris de consulta del professorat L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) o que vulgui sol·licitar la revisió de la nota final de l'assignatura, proposada pel professorat, s'ha d'adreçar directament al professor o a la professora responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Per als estudis de GRAU: La nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals, després de la Comissió d'Avaluació
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Publicació de les esmenes de notes acceptades pel professorat
01 de juliol
01 de juliol
e-Secretaria
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
02 de juliol
06 de juliol
Web EETAC. Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació de Grau (CAG)
e-Secretaria
Si vols que la Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau tingui en compte informació específica sobre el teu cas en el moment d'avaluar-te curricularment, cal que omplis una sol·licitud mitjançant l'e-secretaria durant aquest termini. Si hi vols annexar documentació a la sol·licitud caldrà que vinguis a lliurar-la a l'Oficina Oberta o que ens la facis arribar mitjançant un tiquet al
DEMANA OSD (només per a adjuntar documentació per annexar a la sol·licitud. La petició cal fer-la per l'e-secretaria)
Si, a més, vols que els estudiants que et representen a la Comissió d'Avaluació tinguin còpia de la sol·licitud i de la documentació que has presentat, hauràs de portar còpia de tot a la Delegació d'Estudiants.
Publicació al SIA de les notes dels Blocs Curriculars per a la Comissió d'Avaluació
05 de juliol
08:00
05 de juliol
09:00
SIA
Comissió d'Avaluació de Grau - CAG
07 de juliol
07 de juliol
15:00
Com funciona l'avaluació curricular?
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
08 de juliol
08 de juliol
Tarda
e-Secretaria
NetÀrea
Els estudiants declarats No aptes ho veuran a l'e-secretaria
Les qualificacions definitives es podran consultar al NETÀREA a partir de l’endemà a la seva publicació
Normativa d'avaluació curricular
Elaboració i publicació resolució provisional NO APTES FI i de 1er any de la CAG
11 de juliol
11 de juliol
Matí
e-Secretaria Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient a l'e-secretaria
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
12 de juliol
15 de juliol
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
20 de juliol
20 de juliol
Matí
e-Secretaria
Elaboració i publicació resolució definitiva NO APTES FI i de 1er any de la CAG
22 de juliol
22 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient a l'e-secretaria

Data de generació 28/09/2023