EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus

2022-1 a 2022-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc
Publicació oferta de places d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris Oficials Espanyols
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Aquí mateix a partir de la data indicada.
Termini sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
Dates pendents de publicar
Demana OSD
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Web EETAC Horaris
Publicació resolució places d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris EETAC
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Aquí mateix a partir de la data indicada.
Termini per aportar documentació d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
Dates pendents de publicar
Oficina Oberta EETAC
MATRÍCULA per internet accés per canvi d'universitat i/o estudis EETAC
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Inici classes dels Graus
20 de febrer
20 de febrer
EETAC
Termini per autocanvi de grup / Intercanvi de grup
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
e-Secretaria
Publicació de les resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Oficina Oberta EETAC
e-Secretaria
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
Dates pendents de publicar

Matí
e-Secretaria

Data de generació 05/12/2022