EETAC no nous - Calendari de MATRÍCULA per a estudiants de Graus

2022-1 a 2022-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
Dates pendents de publicar
Web EETAC. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EETAC
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la prioritat horària i lliurar la documentació acreditativa
Dates pendents de publicar
Delegació d'estudiants Recorda que el tràmit és per SIA, on també has de penjar la documentació. Deixa algun correu electrònic o telèfon de contacte.
Si tens dubtes pots contactar mitjançant el correu delegacio.eetac@upc.edu
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Web EETAC Horaris
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'adaptació EETAC
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
e-Secretaria Els estudiants que ja hagin cursat totes les assignatures de la Fase Inicial veuran el seu potencial de matrícula definitiu a partir de l'endemà de la Comissió d'Avaluació de Grau
Termini per sol·licitar excepcions a la matrícula
Dates pendents de publicar
Web EETAC. Estudiants NO NOUS; Com planificar la meva matrícula EETAC
e-Secretaria
Publicació de l'Ordre de Matrícula
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
NetÀrea
e-Secretaria
En el procés d'ordenació es tenen en compte el nombre de crèdits
que li manquen a l'estudiant per acabar els estudis, les prioritats horàries assignades i, en cas d'empat, el seu expedient acadèmic. Consulta el teu Netarea.
Procediment d'ordenació per a la matrícula
Sessió informativa per aclarir dubtes de matrícula No Nous (Sessió Virtual)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Sessió virtual
Sessió informativa MENCIONS Aeroports/Aeronavegació (Sessió Virtual)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Meet sessió
Sessió informativa "Tria d'especialitat a l'àmbit de les Enginyeries de la Telecomunicació' (Sessió Virtual)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Sessió informativa adreçada als estudiants que cursen el Grau amb accés comú a les Telecomunicacions o la Doble titulació Sistemes Aeroespacials/Telecomunicacions i que a la propera matrícula triaran especialitat
Sessió virtual
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
Dates pendents de publicar
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
Dates pendents de publicar
e-Secretaria Informació important matrícula
Avís horari atenció telèfon matrícula
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'excepcions a la matrícula
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Matrícula dels estudiants que els ha estat acceptada la instància de continuïtat dels estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Segons ordre de matrícula
e-Secretaria Segons ordre de matrícula.
Inici classes dels Graus
20 de febrer
20 de febrer
EETAC

Data de generació 05/12/2022