CBL - Campus del Baix Llobregat

EEABB - Calendari d'Avaluació

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Exàmens finals
08 de gener
19 de gener
Web EEABB. Horaris
Revisió de qualificacions al professorat (és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
EEABB L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) s'ha d'adreçar directament al professorat responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular (Sessió Virtual)
22 de gener
10:00
22 de gener
12:00
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Web EEABB. Curs actual. Informació i Tràmits estudiants EEABB. Avaluació i permanència
meet sessió
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
25 de gener
Matí i tarda
28 de gener
Matí i tarda
Portal CBL.Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació Curricular (CAC)
e-Secretaria
Reunió Cap d'estudis i Cap d'Àrea de gestió per resoldre les sol·licituds de tancament d'algun bloc curricular
30 de gener
09:30
30 de gener
12:00
PRISMA Criteris d'avaluació FI Graus
Criteris d'avaluació B1 Graus
Normativa permanència Fase Inicial Graus
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
30 de gener
30 de gener
Tarda
e-Secretaria Les qualificacions del NETÀREA s'actualitzaran a partir de demà
Exàmens REAVALUACIÓ
01 de febrer
07 de febrer
Web EEABB. Horaris
Publicació de les qualificacions de la REAVALUACIÓ
16 de febrer
16 de febrer
Matí
e-Secretaria
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
06 de març
10 de març
PORTAL CBL. Sol.licitud de continuïtat d'estudis (EEABB)
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis i convocatòria de matrícula
13 de març
13 de març
Matí
NetÀrea
PORTAL CBL. Sol.licitud de continuïtat d'estudis (EEABB)
e-Secretaria
Publicació resolució definitiva NO APTES 1er any i de FI de TOTS els estudis
15 de març
15 de març
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC