CBL - Campus del Baix Llobregat

EEABB - Calendari interquadrimestral pels professors - Avaluació i Matrícula

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Exàmens finals
08 de gener
19 de gener
Web EEABB. Horaris
Revisió de qualificacions al professorat (és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals)
EEABB L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) s'ha d'adreçar directament al professorat responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Tancament notes Netflip
24 de gener
24 de gener
12:00
NetFlip Procediment per passar les notes
Document Serveis Tècnics
BREU GUIA-INDEX LLIURAMENT DE NOTES
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
26 de gener
26 de gener
Matí
Web EEABB. Horaris
Reunió Cap d'estudis i Cap d'Àrea de gestió per resoldre les sol·licituds de tancament d'algun bloc curricular
30 de gener
09:30
30 de gener
12:00
PRISMA Criteris d'avaluació FI Graus
Criteris d'avaluació B1 Graus
Normativa permanència Fase Inicial Graus
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
30 de gener
30 de gener
Tarda
e-Secretaria Les qualificacions del NETÀREA s'actualitzaran a partir de demà
Exàmens REAVALUACIÓ
01 de febrer
07 de febrer
Web EEABB. Horaris
Tancament notes Netflip TECH4AGRI+FOOD
02 de febrer
02 de febrer
12:00
NetFlip
Obertura del nou curs a ATENEA
05 de febrer
05 de febrer
Matí
Campus Digital A partir d'aquesta data tindran accés al nou curs d'ATENEA els professors que hagin estat donats d'alta a les assignatures pels coordinadors
A partir d'aquesta data els estudiants tindran accés al nou curs d'ATENEA un cop carregades les matrícules a ATENEA
MATRÍCULA per internet accés per canvi d'universitat i/o estudis EEABB
06 de febrer
06 de febrer
Segons ordre de matrícula publicat a l'e-secretaria
e-Secretaria Com planificar la meva matrícula Informació important
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EEABB (Graus)
06 de febrer
09:00
06 de febrer
23:59
e-Secretaria Informació important matrícula
Si en el moment de la matrícula només teniu disponible el grup RESV d'alguna assignatura voldrà dir que tots els grups oberts d'aquesta assignatura estan plens. Si heu de matricular l'assignatura haureu de seleccionar el grup RESV i això significarà que us matriculeu en un grup sense un horari concret. Un cop finalitzada la vostra matrícula haureu de fer una sol·licitud de canvi de grup dintre del termini establert des de la vostra e-secretaria.
El telèfon d'atenció durant la matrícula és el 93 552 35 55 i està actiu des de les 9:00 fins les 14:30
També teniu l'opció de venir a l'aula d'informàtica de biblioteca si necessiteu un ordinador
MATRÍCULA TECH4AGRI+FOOD no nous
06 de febrer
10:00
06 de febrer
23:59
e-Secretaria
Tancament curs anterior a ATENEA
08 de febrer
08 de febrer
Matí
Campus Digital A partir d'aquesta data professors i estudiants deixen de tenir accés al curs anterior a ATENEA. Els professors poden accedir-hi mitjançant l'històric.
MATRÍCULA per internet dels estudiants de Preinscripció: llista febrer + Reserves de plaça
08 de febrer
10:01
08 de febrer
13:30
e-Secretaria Informació General d'Accés i Matrícula EEABB
Informació General d'Accés i Matrícula EETAC
Inici classes dels Graus
12 de febrer
12 de febrer
EEABB Segons el teu horari de classes.
Inici de les classes Màster TECH4AGRI+FOOD
12 de febrer
12 de febrer
Tarda
EEABB
Tancament notes Netflip REAVALUATS
13 de febrer
13 de febrer
12:00
NetFlip

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC