CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació oferta de places d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris Oficials Espanyols
18 de desembre
18 de desembre
Informació Accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
Oferta de places (pendent de publicar)
Termini sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
08 de gener
08:00
31 de gener
14:00
Demana OSD Els estudiants han de presentar la sol·licitud en un Demana. Tema ajuda: Accés - Tràmit: Accés per canvi d'universitat i/o estudis
DEMANA
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
24 de gener
24 de gener
Matí
Web EETAC Horaris
Termini per aportar documentació d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
05 de febrer
11:00
06 de febrer
13:00
Demana OSD
e-Secretaria
Trasllat d'expedient extern per estudiants procedents d'altres universitats. (rebut original pagat)..
Sol·licitar al centre d'origen el trasllat d'expedient intern per estudiants UPC.
Els originals del trasllat d'expedient i la resta de documentació cal portar-la a l'e-secretaria o demana.
Publicació resolució places d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris EETAC
05 de febrer
05 de febrer
Aquí mateix a partir de la data indicada. Resolució (pendent de publicar)
MATRÍCULA per internet accés per canvi d'universitat i/o estudis EETAC
07 de febrer
09:00
08 de febrer
23:59
Segons ordre de matrícula publicat a l'e-secretaria
e-Secretaria Informació important matrícula
Com planificar la meva matrícula
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap/a la cap d'estudis.
07 de febrer
08 de febrer
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
El Cap/La Cap d'estudis no es mirarà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui la necessitat del canvi.
La sol·licitud cal presentar-la mitjançant l'e-Secretaria.
La documentació acreditativa que justifica el canvi de grup s'ha de lliurar mitjançant el SIA --> Netarea
SIA --> Netarea
Consulta l'apartat detalls de la teva sol·licitud a l'e-secretaria, pot ser que hi tinguis un comentari important.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament a la matrícula dels estudiants.
IMPORTANT: Als estudiants matriculats en un grup RESV que no tramitin la sol·licitud de canvi de grup dintre d'aquest termini se'ls canviarà de grup en funció de la disponibilitat de places.
Termini per Intercanvi de grup
09 de febrer
00:01
29 de febrer
23:59
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Instruccions
Mecanització i publicació de les resolucions de les sol·licituds de canvi de grup al cap d'estudis
09 de febrer
09 de febrer
Si veus que la situació de la teva instància és "Proposta de resolució" vol dir que encara està pendent de resoldre's. Dilluns al matí (12/2) s'acabaran de resoldre totes les sol·licituds pendents.
e-Secretaria Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
10 de febrer
Matí i tarda
12 de febrer
Matí i tarda
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
La sol·licitud cal presentar-la mitjançant l'e-Secretaria.
La documentació acreditativa que justifica la petició s'ha de lliurar mitjançant el SIA --> Netarea
SIA --> Netarea
Consulta l'apartat detalls de la teva sol·licitud a l'e-secretaria, pot ser que hi tinguis un comentari important.
Inici classes dels Graus
12 de febrer
12 de febrer
EETAC
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
14 de febrer
14 de febrer
Oficina Oberta EETAC
e-Secretaria
Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
15 de febrer
Matí
16 de febrer
Matí
e-Secretaria Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
25 de febrer
Matí i tarda
31 de març
Matí i tarda
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol·licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
En el cas d'estudiants becaris la data màxima és el 24 de febrer de 2024)
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
27 de febrer
05 d'abril
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula FORA DE TERMINI acceptada
29 de febrer
Matí
01 de març
Matí
e-Secretaria Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC