CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC no nous - Calendari de MATRÍCULA per a estudiants de Graus

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la prioritat horària i lliurar la documentació acreditativa
Dates pendents de publicar
SIA
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Portal CBL. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EEABB
Web EETAC. Què has de fer si vols sol·licitar o mantenir la MODALITAT DE DEDICACIÓ als estudis?
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Web EETAC Horaris
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
e-Secretaria
Termini per sol·licitar excepcions a la matrícula
Dates pendents de publicar
Web EETAC. Estudiants NO NOUS; Com planificar la meva matrícula EETAC
e-Secretaria
Sessió informativa per aclarir dubtes de matrícula No Nous (Sessió Virtual)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
Dates pendents de publicar
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Publicació de l'Ordre de Matrícula
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
NetÀrea
e-Secretaria
Sessió informativa "Tria d'especialitat a l'àmbit de les Enginyeries de la Telecomunicació' (Sessió Virtual)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Sessió informativa MENCIONS Aeroports/Aeronavegació (Sessió Virtual)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'adaptació EETAC
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'excepcions a la matrícula
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Comunicació a Gestió Acadèmica de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Mecanització de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis a PRISMA
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Matrícula dels estudiants que els ha estat acceptada la instància de continuïtat dels estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Segons ordre de matrícula
e-Secretaria
Inici classes dels Graus
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
EETAC
MATRÍCULA estudiants que no ho van fer en el termini establert EETAC + EEABB
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC