CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC no nous - Calendari de MATRÍCULA per a estudiants de Graus

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
01 de desembre
01 de febrer
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la prioritat horària i lliurar la documentació acreditativa
15 de gener
28 de gener
SIA Recorda que el tràmit és per SIA, on també has de penjar la documentació. Deixa algun correu electrònic o telèfon de contacte.
Si tens dubtes pots contactar mitjançant el correu EETAC.suport.direccio@upc.edu
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
22 de gener
01 de febrer
e-Secretaria
Portal CBL. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EEABB
Web EETAC. Què has de fer si vols sol·licitar o mantenir la MODALITAT DE DEDICACIÓ als estudis?
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
24 de gener
24 de gener
Matí
Web EETAC Horaris
Sessió informativa "Tria d'especialitat a l'àmbit de les Enginyeries de la Telecomunicació' (Sessió Virtual)
29 de gener
11:00
29 de gener
12:00
Sessió virtual meet sessió
Presentació Grau Telemàtica
Presentació Grau Sistemes
Sessió informativa MENCIONS Aeroports/Aeronavegació (Sessió Virtual)
29 de gener
12:00
29 de gener
13:00
Sessió virtual meet sessió
Presentació AERONAVEGACIÓ
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
02 de febrer
Matí i tarda
16 de febrer
Matí i tarda
e-Secretaria Els estudiants que ja hagin cursat totes les assignatures de la Fase Inicial veuran el seu potencial de matrícula definitiu a partir de l'endemà de la Comissió d'Avaluació de Grau
Termini per sol·licitar excepcions a la matrícula
02 de febrer
04 de febrer
Web EETAC. Estudiants NO NOUS; Com planificar la meva matrícula EETAC
e-Secretaria
Sessió informativa per aclarir dubtes de matrícula No Nous (Sessió Virtual)
02 de febrer
12:00
02 de febrer
13:00
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Quadre limitació matrícula
meet sessió
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
03 de febrer
05 de febrer
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.
Publicació de l'Ordre de Matrícula
05 de febrer
05 de febrer
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
En el procés d'ordenació es tenen en compte el nombre de crèdits
que li manquen a l'estudiant per acabar els estudis, les prioritats horàries assignades i, en cas d'empat, el seu expedient acadèmic. Consulta el teu Netarea.
Procediment d'ordenació per a la matrícula
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'adaptació EETAC
06 de febrer
06 de febrer
Tarda
e-Secretaria
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'excepcions a la matrícula
06 de febrer
06 de febrer
Tarda
e-Secretaria
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
07 de febrer
09:00
08 de febrer
23:59
Segons ordre de matrícula publicat a l'e-secretaria
e-Secretaria Informació important matrícula
Com planificar la meva matrícula
Si en el moment de la matrícula només teniu disponible el grup RESV d'alguna assignatura voldrà dir que tots els grups oberts d'aquesta assignatura estan plens. Si heu de matricular l'assignatura haureu de seleccionar el grup RESV i això significarà que us matriculeu en un grup sense un horari concret. Un cop finalitzada la vostra matrícula haureu de fer una sol·licitud de canvi de grup dintre del termini establert des de la vostra e-secretaria.
El telèfon d'atenció durant la matrícula és el 93 552 35 55 i està actiu des de les 9:00 fins les 14:30
També teniu l'opció de venir a l'aula d'informàtica de biblioteca si necessiteu un ordinador
Comunicació a Gestió Acadèmica de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
07 de febrer
07 de febrer
Matí
e-Secretaria
Mecanització de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis a PRISMA
07 de febrer
07 de febrer
Matí
e-Secretaria
Matrícula dels estudiants que els ha estat acceptada la instància de continuïtat dels estudis
08 de febrer
08 de febrer
Segons ordre de matrícula
e-Secretaria Segons ordre de matrícula.
Inici classes dels Graus
12 de febrer
12 de febrer
EETAC
MATRÍCULA estudiants que no ho van fer en el termini establert EETAC + EEABB
19 de febrer
10:00
19 de febrer
23:59
e-Secretaria Aquest tràmit es fa telemàticament mitjançant l'e-Secretaria.

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC