CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants a les Dobles Titulacions(Accés directe al Centre)

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc
NOMÉS Doble Titulació de l'Àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació + Telemàtica)
Si superes la FI del Grau (Fase Comuna) en Enginyeries: Sistemes de Telecomunicació - Telemàtica aquest quadrimestre podràs triar la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions mitjançant l'aplicatiu de matrícula
e-Secretaria
Termini sol·licitud d'accés a la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació +Telemàtica) (aquest tràmit l'han de fer només els estudiants que ja havien superat la FI anteriorment i que ja havien triat titulació)
08 de gener
10:00
31 de gener
14:00
Oficina Oberta EETAC
Resolució de les sol·licituds d'accés a les dobles titulacions centre (només per als estudiants que ja havien triat titulació)
06 de febrer
06 de febrer
Matí
Web EETAC. Dobles Titulacions (Accés centre)
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
07 de febrer
09:00
08 de febrer
23:59
Segons ordre de matrícula publicat a l'e-secretaria
e-Secretaria
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap/a la cap d'estudis.
07 de febrer
08 de febrer
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
Termini per Intercanvi de grup
09 de febrer
00:01
29 de febrer
23:59
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Mecanització i publicació de les resolucions de les sol·licituds de canvi de grup al cap d'estudis
09 de febrer
09 de febrer
Si veus que la situació de la teva instància és "Proposta de resolució" vol dir que encara està pendent de resoldre's. Dilluns al matí (12/2) s'acabaran de resoldre totes les sol·licituds pendents.
e-Secretaria
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
10 de febrer
Matí i tarda
12 de febrer
Matí i tarda
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
Inici classes dels Graus
12 de febrer
12 de febrer
EETAC
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
14 de febrer
14 de febrer
Oficina Oberta EETAC
e-Secretaria
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
15 de febrer
Matí
16 de febrer
Matí
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
25 de febrer
Matí i tarda
31 de març
Matí i tarda
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
27 de febrer
05 d'abril
e-Secretaria
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula FORA DE TERMINI acceptada
29 de febrer
Matí
01 de març
Matí
e-Secretaria

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC