CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants a les Dobles Titulacions(Accés directe al Centre)

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
NOMÉS Doble Titulació de l'Àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació + Telemàtica)
Al febrer només hi ha la possibilitat d'accedir a la Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica si han quedat places vacant per Canvi d'Estudis del Juliol.
Si hi estàs interessat consulta si hi ha places disponibles a:
EETAC: Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris
Si superes la FI del Grau (Fase Comuna) en Enginyeries: Sistemes de Telecomunicació - Telemàtica aquest quadrimestre podràs triar la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions mitjançant l'aplicatiu de matrícula
e-Secretaria Si estàs cursant el Grau amb accés comú de Telecomunicacions i superes la FI aquest quadrimestre no cal fer cap tràmit previ, l'aplicatiu de matrícula et donarà l'opció perquè triïs la DT
Termini sol·licitud d'accés a la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació +Telemàtica) (aquest tràmit l'han de fer només els estudiants que ja havien superat la FI anteriorment i que ja havien triat titulació)
08 de gener
10:00
31 de gener
14:00
Oficina Oberta EETAC Consulta els casos que han de presentar sol·licitud
La sol.licitud es presenta via tiquet DEMANA i no cal aportar cap documentació addicional.
Resolució de les sol·licituds d'accés a les dobles titulacions centre (només per als estudiants que ja havien triat titulació)
06 de febrer
06 de febrer
Matí
Web EETAC. Dobles Titulacions (Accés centre)
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
07 de febrer
09:00
08 de febrer
23:59
Segons ordre de matrícula publicat a l'e-secretaria
e-Secretaria Informació important matrícula
Com planificar la meva matrícula
Si en el moment de la matrícula només teniu disponible el grup RESV d'alguna assignatura voldrà dir que tots els grups oberts d'aquesta assignatura estan plens. Si heu de matricular l'assignatura haureu de seleccionar el grup RESV i això significarà que us matriculeu en un grup sense un horari concret. Un cop finalitzada la vostra matrícula haureu de fer una sol·licitud de canvi de grup dintre del termini establert des de la vostra e-secretaria.
El telèfon d'atenció durant la matrícula és el 93 552 35 55 i està actiu des de les 9:00 fins les 14:30
També teniu l'opció de venir a l'aula d'informàtica de biblioteca si necessiteu un ordinador
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap/a la cap d'estudis.
07 de febrer
08 de febrer
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
El Cap/La Cap d'estudis no es mirarà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui la necessitat del canvi.
La sol·licitud cal presentar-la mitjançant l'e-Secretaria.
La documentació acreditativa que justifica el canvi de grup s'ha de lliurar mitjançant el SIA --> Netarea
SIA --> Netarea
Consulta l'apartat detalls de la teva sol·licitud a l'e-secretaria, pot ser que hi tinguis un comentari important.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament a la matrícula dels estudiants.
IMPORTANT: Als estudiants matriculats en un grup RESV que no tramitin la sol·licitud de canvi de grup dintre d'aquest termini se'ls canviarà de grup en funció de la disponibilitat de places.
Termini per Intercanvi de grup
09 de febrer
00:01
29 de febrer
23:59
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Instruccions
Mecanització i publicació de les resolucions de les sol·licituds de canvi de grup al cap d'estudis
09 de febrer
09 de febrer
Si veus que la situació de la teva instància és "Proposta de resolució" vol dir que encara està pendent de resoldre's. Dilluns al matí (12/2) s'acabaran de resoldre totes les sol·licituds pendents.
e-Secretaria Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
10 de febrer
Matí i tarda
12 de febrer
Matí i tarda
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
La sol·licitud cal presentar-la mitjançant l'e-Secretaria.
La documentació acreditativa que justifica la petició s'ha de lliurar mitjançant el SIA --> Netarea
SIA --> Netarea
Consulta l'apartat detalls de la teva sol·licitud a l'e-secretaria, pot ser que hi tinguis un comentari important.
Inici classes dels Graus
12 de febrer
12 de febrer
EETAC
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
14 de febrer
14 de febrer
Oficina Oberta EETAC
e-Secretaria
Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
15 de febrer
Matí
16 de febrer
Matí
e-Secretaria Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
25 de febrer
Matí i tarda
31 de març
Matí i tarda
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol·licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
En el cas d'estudiants becaris la data màxima és el 24 de febrer de 2024)
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
27 de febrer
05 d'abril
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula FORA DE TERMINI acceptada
29 de febrer
Matí
01 de març
Matí
e-Secretaria Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC