CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC - Calendari d'adaptació i matrícula de l'estudiantat que sol·licita l'adaptació al Grau o al Màster

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar l'adaptació als Màsters de l'EETAC
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Portal CBL. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EEABB
Web EETAC. Què has de fer si vols sol·licitar o mantenir la MODALITAT DE DEDICACIÓ als estudis?
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Web EETAC Horaris
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
e-Secretaria
Publicació de l'Ordre de Matrícula
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
NetÀrea
e-Secretaria
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'adaptació EETAC
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
Termini per Intercanvi de grup
Dates pendents de publicar
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Publicació de les resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
e-Secretaria
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Oficina Oberta EETAC
e-Secretaria
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
Dates pendents de publicar

Matí
e-Secretaria
Sol·licitud de canvi de grup / Variació de matrícula FORA DE TERMINI
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
Dates pendents de publicar
e-Secretaria

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC