CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC no nous - Calendari d'AVALUACIÓ per a estudiants de Graus

2023-1 a 2023-2e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
01 de desembre
01 de febrer
e-Secretaria
Exàmens finals
10 de gener
Matí i tarda
19 de gener
Matí i tarda
EETAC
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular (Sessió virtual)
22 de gener
12:00
22 de gener
13:15
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Informació sobre l'avaluació curricular
meet sessió
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
24 de gener
29 de gener
Web EETAC. Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació de Grau (CAG)
e-Secretaria
Si vols que la Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau tingui en compte informació específica sobre el teu cas en el moment d'avaluar-te curricularment, cal que omplis una sol·licitud mitjançant l'e-secretaria durant aquest termini. Si hi vols annexar documentació a la sol·licitud caldrà que vinguis a lliurar-la a l'Oficina Oberta o que ens la facis arribar mitjançant un tiquet al
DEMANA OSD (només per a adjuntar documentació per annexar a la sol·licitud. La petició cal fer-la per l'e-secretaria)
Si, a més, vols que els estudiants que et representen a la Comissió d'Avaluació tinguin còpia de la sol·licitud i de la documentació que has presentat, hauràs de portar còpia de tot a la Delegació d'Estudiants.
Fi termini Revisió de qualificacions al professorat
25 de gener
25 de gener
12:00
Segons horaris de consulta del professorat L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) o que vulgui sol·licitar la revisió de la nota final de l'assignatura, proposada pel professorat, s'ha d'adreçar directament al professor o a la professora responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Per als estudis de GRAU: La nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals, després de la Comissió d'Avaluació
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Publicació de les esmenes de notes acceptades pel professorat
25 de gener
25 de gener
Tarda
e-Secretaria
Publicació al SIA de les notes dels Blocs Curriculars per a la Comissió d'Avaluació
29 de gener
08:00
29 de gener
09:00
SIA
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
02 de febrer
02 de febrer
Tarda
NetÀrea
e-Secretaria
Les qualificacions definitives es podran consultar al NETÀREA a partir de l'endemà a la seva publicació
Els estudiants declarats No aptes ho veuran a l'e-secretaria
Informació sobre l'avaluació curricular
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
03 de febrer
05 de febrer
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.
Comunicació a Gestió Acadèmica de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
07 de febrer
07 de febrer
Matí
e-Secretaria
Mecanització de la resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis a PRISMA
07 de febrer
07 de febrer
Matí
e-Secretaria
Elaboració i publicació resolució definitiva NO APTES FI i de 1er any de la CAG
16 de febrer
16 de febrer
Matí
e-Secretaria

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC