CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants a les Dobles Titulacions(Accés directe al Centre)

2024-1e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
NOMÉS Doble Titulació de l'Àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació + Telemàtica)
Si superes la FI aquest quadrimestre podràs triar la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació +Telemàtica) mitjançant l'aplicatiu de matrícula, sense haver de fer cap tràmit previ a la matrícula
e-Secretaria Si estàs cursant el Grau amb accés comú de Telecomunicacions i superes la FI aquest quadrimestre no cal fer cap tràmit previ, l'aplicatiu de matrícula et donarà l'opció perquè triïs la DT
Termini sol·licitud d'accés a la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions (Sistemes de Telecomunicació +Telemàtica) (aquest tràmit l'han de fer només els estudiants que ja havien superat la FI i que ja havien triat titulació)
24 de juny
15 de juliol
DEMANA OSD. Tema ajuda: Accés - Tràmit: Accés Dobles titulacions Consulta els casos que han de presentar sol·licitud
Resolució de les sol·licituds d'accés a les dobles titulacions centre (només per als estudiants que ja havien triat titulació)
17 de juliol
17 de juliol
Matí
Web EETAC. Dobles Titulacions (Accés centre)
Termini per sol·licitar CANVI DE GRUP (inclosos els estudiants matriculats al grup RESV)
18 de juliol
25 de juliol
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Només s'accepten sol·licituds que aportin la documentació acreditativa corresponent
Consulta l'apartat detalls del tràmit de la teva sol•licitud. Pot ser que hi tinguis un comentari important.
La documentació es lliurarà mitjançant el SIA
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
18 de juliol
19 de juliol
e-Secretaria El telèfon d'atenció és 93 552 35 55 i està actiu des de les 09:00 fins les 14:30
Tens l'opció de venir a l'aula d'informàtica de la biblioteca si necessites un ordinador
Com planificar la meva matrícula
Informació important
Termini per Intercanvi de grup
18 de juliol
15 de setembre
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Instruccions de funcionament
Publicació resolucions del canvi de grup
02 d'agost
02 d'agost
Matí
e-Secretaria Si has fet una petició de canvi de grup consulta l'apartat detalls del tràmit.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament.
Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
03 d'agost
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Totes les sol·licituds que al·leguin motius laborals han de presentar documentació acreditativa
La documentació es pot lliurar mitjançant un 'Ticket' a: demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
05 de setembre
Matí
06 de setembre
Matí
e-Secretaria Avis Taxa en modificacions de matricula
Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Inici classes dels Graus
09 de setembre
09 de setembre
EETAC
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
09 de setembre
10 de setembre
e-Secretaria Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
17 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol.licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES
18 de setembre
07 de novembre
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC