CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants que accedeixen per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris als Graus

2024-1e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació oferta de places d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
10 de juny
10 de juny
Oferta de places EEABB
Oferta de places EETAC
Termini sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris
24 de juny
15 de juliol
Demana OSD Els estudiants han de presentar la sol·licitud en un Demana. Tema ajuda: Accés Tràmit: Accés per canvi d'universitat i/o estudis
DEMANA
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
05 de juliol
05 de juliol
Web EETAC Horaris IMPORTANT ACLARIMENT sobre horaris de classe i exàmens: L'EETAC es compromet a establir horaris de classe i calendaris d'examen perfectament compatibles per a l'alumnat que faci qualsevol de les seves titulacions o la doble titulació amb accés per preinscripció. En el cas d'haver de matricular assignatures per segona vegada o fora de les seqüències previstes, l'Escola farà un esforç per evitar incompatibilitats però ja no pot garantir-ho. Dins d'aquests esforços l'Escola intenta oferir grups de matins i de tardes però les places estan limitades i trobareu cursos amb un únic grup, ja sigui de matí (la majoria de les vegades) o de tarda. Recordeu que cada quadrimestre es publiquen amb antel·lació els horaris disponibles (de classes i d'exàmens) i podeu decidir si us convé matricular-los o no. Després de la matrícula no teniu dret legal a modificacions encara que l'Escola i el professorat intentaran ajudar-vos dintre d'un marge raonable.
Termini per aportar documentació d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris
16 de juliol
00:00
17 de juliol
00:00
Has de sol·licitar el trasllat d'expedient a la teva Escola d'Origen. Si ets estudiant fora de la UPC és necessari que adjuntis el trasllat a la teva e-secretaria apartat
Publicació resolució sol·licituds d'accés per canvi d'universitat i/ o estudis universitaris EETAC
16 de juliol
16 de juliol
Aquí mateix a partir de la data indicada. RESOLUCIÓ EETAC
Termini per sol·licitar CANVI DE GRUP (inclosos els estudiants matriculats al grup RESV)
18 de juliol
25 de juliol
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Només s'accepten sol·licituds que aportin la documentació acreditativa corresponent
Consulta l'apartat detalls del tràmit de la teva sol•licitud. Pot ser que hi tinguis un comentari important.
La documentació es lliurarà mitjançant el SIA
MATRÍCULA per internet accés per canvi d'universitat i/o estudis EETAC
18 de juliol
19 de juliol
e-Secretaria Informació important matrícula
Com planificar la meva matrícula
Termini per Intercanvi de grup
18 de juliol
15 de setembre
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Instruccions de funcionament
Publicació resolucions del canvi de grup
02 d'agost
02 d'agost
Matí
e-Secretaria Si has fet una petició de canvi de grup consulta l'apartat detalls del tràmit.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament.
Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
03 d'agost
31 d'agost
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
Totes les sol·licituds que al·leguin motius laborals han de presentar documentació acreditativa
La documentació es pot lliurar mitjançant un 'Ticket' a: demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
05 de setembre
Matí
06 de setembre
Matí
e-Secretaria Avis Taxa en modificacions de matricula
Instruccions canvi de grup i modificacions de matrícula
Inici classes dels Graus
09 de setembre
09 de setembre
EETAC
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
17 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol.licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES
18 de setembre
07 de novembre
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC