CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC no nous - Calendari d'AVALUACIÓ per a estudiants de Graus

2024-1e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
01 de maig
15 de juliol
e-Secretaria
Exàmens finals
03 de juny
18 de juny
EETAC
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular (Sessió virtual)
19 de juny
09:30
19 de juny
10:45
Sessió online. La URL la trobaràs a l'apartat Observacions. Web EETAC.Informació i tràmits acadèmics.Avaluació i permanència. Informació sobre l'avaluació curricular
Meet Sessió
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
25 de juny
28 de juny
Web EETAC. Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació de Grau (CAG)
e-Secretaria
Si vols que la Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau tingui en compte informació específica sobre el teu cas en el moment d'avaluar-te curricularment, cal que omplis una sol·licitud mitjançant l'e-secretaria durant aquest termini. Si hi vols annexar documentació a la sol·licitud caldrà que ens la facis arribar mitjançant un tiquet
DEMANA OSD (només per a adjuntar documentació per annexar a la sol·licitud. La petició cal fer-la per l'e-secretaria)
Si, a més, vols que els estudiants que et representen a la Comissió d'Avaluació tinguin còpia de la sol·licitud i de la documentació que has presentat, hauràs de portar còpia de tot a la Delegació d'Estudiants.
Publicació Notes provisionals a l'e-secretaria per als estudiants de Grau
25 de juny
01 de juliol
e-Secretaria
Fi termini Revisió de qualificacions al professorat
26 de juny
26 de juny
12:00
Segons horaris de consulta del professorat L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) o que vulgui sol·licitar la revisió de la nota final de l'assignatura, proposada pel professorat, s'ha d'adreçar directament al professor o a la professora responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Per als estudis de GRAU: La nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals, després de la Comissió d'Avaluació
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Publicació de les esmenes de notes acceptades pel professorat
26 de juny
26 de juny
20:01
e-Secretaria
Publicació al SIA de les notes dels Blocs Curriculars per a la Comissió d'Avaluació
28 de juny
08:00
28 de juny
09:00
SIA
Comissió d'Avaluació de Grau - CAG
02 de juliol
10:00
02 de juliol
14:00
Com funciona l'avaluació curricular?
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
03 de juliol
03 de juliol
Tarda
e-Secretaria
NetÀrea
Els estudiants declarats No aptes ho veuran a l'e-secretaria
Les qualificacions definitives es podran consultar al NETÀREA a partir de l’endemà a la seva publicació
Normativa d'avaluació curricular
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
04 de juliol
10 de juliol
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Elaboració i publicació resolució provisional NO APTES FI i de 1er any de la CAG
04 de juliol
04 de juliol
Matí
e-Secretaria Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient a l'e-secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
12 de juliol
Matí
17 de juliol
Matí
e-Secretaria
Elaboració i publicació resolució definitiva NO APTES FI i de 1er any de la CAG
15 de juliol
15 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient a l'e-secretaria

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC