CBL - Campus del Baix Llobregat

EETAC - Calendari d'adaptació i matrícula de l'estudiantat que sol·licita l'adaptació al Grau/Màster

2024-1e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
01 de maig
15 de juliol
e-Secretaria
Termini per sol·licitar l'adaptació als Màsters EETAC
01 de maig
15 de juliol
e-Secretaria NOMÉS per estudiants de màsters extingits o en fase d'extinció
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
04 de juliol
15 de juliol
Web EETAC. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EETAC
e-Secretaria
Publicació de l'Ordre de Matrícula
05 de juliol
05 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Procediment d'ordenació per la matrícula de grau de l'EETAC
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens
05 de juliol
05 de juliol
Web EETAC Horaris IMPORTANT ACLARIMENT sobre horaris de classe i exàmens: L'EETAC es compromet a establir horaris de classe i calendaris d'examen perfectament compatibles per a l'alumnat que faci qualsevol de les seves titulacions o la doble titulació amb accés per preinscripció. En el cas d'haver de matricular assignatures per segona vegada o fora de les seqüències previstes, l'Escola farà un esforç per evitar incompatibilitats però ja no pot garantir-ho. Dins d'aquests esforços l'Escola intenta oferir grups de matins i de tardes però les places estan limitades i trobareu cursos amb un únic grup, ja sigui de matí (la majoria de les vegades) o de tarda. Recordeu que cada quadrimestre es publiquen amb antel·lació els horaris disponibles (de classes i d'exàmens) i podeu decidir si us convé matricular-los o no. Després de la matrícula no teniu dret legal a modificacions encara que l'Escola i el professorat intentaran ajudar-vos dintre d'un marge raonable.
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
08 de juliol
Matí i tarda
31 d'agost
Matí i tarda
e-Secretaria Els estudiants que ja hagin cursat totes les assignatures de la Fase Inicial veuran el seu potencial de matrícula definitiu a partir de l'endemà de la Comissió d'Avaluació de Grau
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'adaptació EETAC
17 de juliol
17 de juliol
e-Secretaria
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EETAC (Graus i Màsters)
18 de juliol
19 de juliol
e-Secretaria El telèfon d'atenció és 93 552 35 55 i està actiu des de les 09:00 fins les 14:30
Tens l'opció de venir a l'aula d'informàtica de la biblioteca si necessites un ordinador
Com planificar la meva matrícula
Informació important
Inici classes dels Graus
09 de setembre
09 de setembre
EETAC

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC