EETAC - Calendari d'accés i matrícula d'estudiants a les Dobles Titulacions

2013-2 a 2014-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació oferta de places d'accés a les dobles titulacions
16 de juny
16 de juny
Matí
PORTAL CBL. Dobles Titulacions EETAC (Accés preinscripció)
Termini sol·licitud d'accés per les dobles titulacions
01 de juliol
10:00
11 de juliol
13:30
Oficina Oberta EEABB Els estudiants han de presentar la sol•licitud en paper a l'Oficina Oberta.
No cal aportar cap documentació addicional a la sol·licitud
Publicació llista d'admesos a les dobles titulacions
01 de setembre
01 de setembre
Matí
PORTAL CBL. Dobles Titulacions EETAC (Accés preinscripció)
Termini sol·licitud reconeixements/convalidacions per les dobles titulacions
02 de setembre
10:00
03 de setembre
13:30
PORTAL CBL. Dobles Titulacions EETAC (Accés preinscripció) Cal aportar original i fotocòpia del DNI/Passaport/NIE
Cal abonar la taxa de sol·licitud de reconeixement/convalidació
Cal presentar proposta de matrícula
MATRÍCULA per Internet Dobles Titulacions
04 de setembre
05 de setembre
e-Secretaria Primer dia de matrícula a les 10h - no cal fer cas de l'ordre de matrícula del NetArea
Inici de les classes dels Graus
17 de setembre
17 de setembre
EETAC

Data de generació 31/01/2023