EEABB - Calendari de Matrícula dels Estudiants No Nous

2015-2 a 2016-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
22 de juny
11 de juliol
Portal CBL.Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació Curricular (CAC)
e-Secretaria
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
01 de juliol
15 de juliol
Portal CBL. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EEABB
e-Secretaria
Termini per sol·licitar descomptes a la matrícula i per presentar l'ordre de domiciliació bancària SEPA
01 de juliol
20 de juliol
Oficina Oberta EEABB
Portal CBL. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EEABB
IMPORTANT - Domiciliació bancària
Sessió informativa de dubtes de matrícula
08 de juliol
12:00
08 de juliol
14:00
EEABB
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
11 de juliol
11 de juliol
Tarda
Web EEABB. Horaris Dedicació als estudis
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
13 de juliol
Matí i tarda
04 de setembre
Matí i tarda
e-Secretaria
Termini per sol·licitar excepcions a la matrícula
13 de juliol
15 de juliol
Portal CBL. Potencial de matrícula i excepcions a la matrícula (EEABB)
e-Secretaria
Publicació de l'Ordre de Matrícula
15 de juliol
15 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Criteris d'ordenació per la matrícula
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'excepcions a la matrícula
21 de juliol
21 de juliol
Matí
e-Secretaria Consulta l'apartat detalls del tràmit de la teva sol·licitud. Pot ser que hi tinguis un comentari important
Matrícula dels estudiants que els ha estat acceptada la instància de continuïtat dels estudis
22 de juliol
10:00
22 de juliol
23:59
e-Secretaria Segons ordre de matrícula.
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EEABB
22 de juliol
10:00
22 de juliol
23:59
Aula número 11 de l'EEABB
e-Secretaria
Potencial de matrícula i excepcions a la matrícula
Recomanacions i co-requisits
Informació important per a la matrícula
Avís Aula
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
23 de juliol
31 d'agost
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
e-Secretaria
Instruccions de funcionament
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Termini canvi de grup i modificació de matrícula al cap d'estudis
01 de setembre
04 de setembre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds dels canvis de grup i modificació de matrícula al cap d'estudis
12 de setembre
12 de setembre
e-Secretaria Informació important CANVI DE GRUP i MODIFICACIÓ MATRÍCULA
En cap cas l’acceptació d’una sol•licitud de modificació de matrícula suposarà el reintegrament/compensació de l’import de la matrícula.
Inici de les classes dels Graus
12 de setembre
12 de setembre
EEABB Segons el teu horari de classes.
Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA acceptada
13 de setembre
Matí
14 de setembre
Matí
Oficina Oberta EEABB AVÍS taxa modificació matrícula
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
23 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula
e-Secretaria
En cap cas l’acceptació d’una sol•licitud de baixa acadèmica d’assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l’import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Matrícula estudiants que no ho van fer en el termini establert EETAC + EEABB
26 de setembre
26 de setembre
e-Secretaria Aquest tràmit es fa telemàticament mitjançant l'e-Secretaria, des de les 10.00h del primer dia del termini fins les 23.59 del darrer dia.
Termini de modificació de matrícula de les sol•licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
28 de setembre
08 de novembre
Oficina Oberta EEABB Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA.

Data de generació 26/05/2022