CBL - Campus del Baix Llobregat

Dates límit de dipòsit i lectura del TFG de l'EEABB


A continuació es mostren els períodes d'inscripció oberts i les dates límit de dipòsit i lectura segons el quadrimestre de matrícula de l'estudiant/a. Es diposa de dos convocatòries de lectura, cada una amb un termini per a dipositar i llegir el projecte, segons si es vol fer el mateix quadrimestre en què s'ha matriculat o el següent.

IMPORTANT: Si diposites en primera convocatòria, has de llegir obligatòriament abans de la data límit indicada a la primera convocatòria (no podràs llegir en segona convocatòria).

Quadrimestre de matrícula 2021-1 (matrícula juliol/setembre de 2021)

Inscripció del projecte Data inici Data fi
Període obert per a inscriure el projecte (*) 15/05/2021 15/10/2021
Convocatòria Data límit dipòsit Data límit lectura
1a convocatòria 10/01/2022 15/02/2022
2a convocatòria (**) 10/06/2022 15/07/2022
Estudiantat erasmus 15/09/2022  

Quadrimestre de matrícula 2021-2 (matrícula febrer de 2022)

Inscripció del projecte Data inici Data fi
Període obert per a inscriure el projecte (*) 15/12/2021 15/03/2022
Convocatòria Data límit dipòsit Data límit lectura
1a convocatòria 08/07/2022 15/09/2022
2a convocatòria (**) 26/09/2022 31/10/2022
Estudiantat erasmus 15/02/2023  

Quadrimestre de matrícula 2022-1 (matrícula juliol/setembre de 2022)

Inscripció del projecte Data inici Data fi
Període obert per a inscriure el projecte (*) 15/05/2022 15/10/2022
Convocatòria Data límit dipòsit Data límit lectura
1a convocatòria 10/01/2023 15/02/2023
2a convocatòria (**) 09/06/2023 14/07/2023
Estudiantat erasmus 15/09/2023  

Quadrimestre de matrícula 2022-2 (matrícula febrer de 2023)

Inscripció del projecte Data inici Data fi
Període obert per a inscriure el projecte (*) 15/12/2022 15/03/2023
Convocatòria Data límit dipòsit Data límit lectura
1a convocatòria 10/07/2023 15/09/2023
2a convocatòria (**) 26/09/2023 31/10/2023
Estudiantat erasmus 15/02/2024  

(*) Excepte els projectes en empresa que es poden inscriure durant tot l'any.

(**) L'accés a la 2a convocatòria comportarà el pagament de les taxes administratives.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC