CBL - Campus del Baix Llobregat

Dates límit de dipòsit i lectura del TFM de l'EEABB

MÀSTER: MU MKET4FOOD+BIO

MÀSTER: MU TECH4AGRI+FOOD


A continuació es mostren les dates límit de dipòsit i lectura segons el quadrimestre de matrícula de l'estudiant/a. Es diposa de dos convocatòries de lectura, cada una amb un termini per a dipositar i llegir el projecte, segons si es vol fer el mateix quadrimestre en què s'ha matriculat o el següent.

IMPORTANT: Si diposites en primera convocatòria, has de llegir obligatòriament abans de la data límit indicada a la primera convocatòria (no podràs llegir en segona convocatòria).

Quadrimestre de matrícula 2022-2 (matrícula febrer de 2023)

Convocatòria Data límit dipòsit Data límit lectura
1a convocatòria 05/09/2023 15/09/2023
2a convocatòria (*) 21/10/2023 31/10/2023

Quadrimestre de matrícula 2023-1 (matrícula juliol/setembre de 2023)

Convocatòria Data límit dipòsit Data límit lectura
1a convocatòria 05/02/2024 15/02/2024
2a convocatòria (*) 05/07/2024 15/07/2024

Quadrimestre de matrícula 2023-2 (matrícula febrer de 2024)

Convocatòria Data límit dipòsit Data límit lectura
1a convocatòria 03/09/2024 13/09/2024
2a convocatòria (*) 21/10/2024 31/10/2024

Quadrimestre de matrícula 2024-1 (matrícula juliol/setembre de 2024)

Convocatòria Data límit dipòsit Data límit lectura
1a convocatòria 04/02/2025 14/02/2025
2a convocatòria (*) 05/07/2025 15/07/2025

(*) L'accés a la 2a convocatòria comportarà el pagament de les taxes administratives. El dipòsit en 2a convocatòria NO es podrà fer abans de la data de matrícula ordinària del proper quadrimestre.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC