CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PÉREZ MANSILLA, Sònia


Departament: Matemàtiques
Categoria: Professora agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Sonia.Perez-Mansilla
Despatx: C3-004
Telèfon: 934134118

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
    GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
    GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
    GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC