CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

LOPEZ CODINA, DANIEL


Departament: Física
Categoria:
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: daniel.lopez-codina
Despatx: D4-056
Telèfon: 935521128

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
    GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
    GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
    GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018
    GR ENG SIS BIOLÒG 23, pla 2009

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC