Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Calendari d'exàmens final de quadrimestre de l'EETAC

Quadrimestre 2017-1

Filtre per titulació:

Dimarts, 09 de gener de 2018
MATÍ
Assignatura Tipus Horari
CET (300032) Grau 08:30 - 10:00
PIE (300210) Extinció de docència 09:00 - 12:00
AMV (300220) / AMV (300231) Extinció de docència 12:30 - 14:30
AMV (300255)
(GR ENG SIST AEROESP / MU AEROSPACE S&T 15)
Grau 12:30 - 14:30
CAL (300203)
(GR ENG SIST AEROESP)
Grau 12:30 - 14:30
TER (300209) Grau 12:30 - 14:30
TARDA
Assignatura Tipus Horari
AL (300018) Grau 15:00 - 16:30
AM (300205) Extinció de docència 15:00 - 18:00
ELECTRI (300214) Extinció de docència 15:00 - 18:00
ELECTRI (300214) Grau 15:00 - 16:30
GEAIO (300216) Extinció de docència 15:00 - 18:00
IS (300304) Grau 15:00 - 16:30
AM (300205) Grau 17:00 - 19:00
AVIO (300228) Grau 17:00 - 18:30
CIASA (300323) Grau 17:00 - 18:30
EDA (300239) Grau 17:00 - 18:30
ESR (300039) Grau 17:00 - 18:30
SRF (300036) Grau 17:00 - 19:00
UAS (300321) Grau 17:00 - 18:30
Dimecres, 10 de gener de 2018
MATÍ
Assignatura Tipus Horari
ERF (300031) Grau 08:30 - 10:00
SAI (300041) Grau 08:30 - 10:00
AM2 (300242) Grau 10:30 - 12:00
E (300204) Grau 10:30 - 12:00
ELECTRO (300222) / ELECTRO (300233) Grau 12:30 - 14:00
ETS (300014) Grau 12:30 - 14:00
TARDA
Assignatura Tipus Horari
MEC (300206) Extinció de docència 15:00 - 18:00
RPT (300303) Grau 15:00 - 16:30
SES (300421) Grau 15:00 - 16:30
SO (300028) Grau 15:00 - 16:30
IOT-IP (300263) Màster 16:00 - 19:00
CTM (300215) Extinció de docència 17:00 - 19:00
CTM (300215) Grau 17:00 - 19:00
I1 (300207) Grau 17:00 - 18:30
PP (300017) Grau 17:00 - 18:30
PX (300046) Grau 17:00 - 18:30
PPA (300238) Grau 19:00 - 20:30
Dijous, 11 de gener de 2018
MATÍ
Assignatura Tipus Horari
FC (300221) / FC (300232) Extinció de docència 09:00 - 12:00
Divendres, 12 de gener de 2018
MATÍ
Assignatura Tipus Horari
ADX (300040) Grau 08:30 - 10:00
AIGI (300429) Grau 08:30 - 10:00
ELECTRO (300222) / ELECTRO (300233) Extinció de docència 09:00 - 12:00
I2 (300212) Extinció de docència 09:00 - 12:00
CSD (300022) Grau 10:30 - 12:00
S (300422) Grau 10:30 - 12:00
CAL (300010)
(GR ENG SIS TELECOMUN / GR ENG TELEMÀTICA)
Grau 12:30 - 14:30
CSF (300037) Grau 12:30 - 14:00
ET (300013) Grau 12:30 - 14:30
METEO (300246)
(GR ENG SIST AEROESP)
Grau 12:30 - 14:30
TARDA
Assignatura Tipus Horari
CA1 (300243) Grau 15:00 - 16:30
CAP (300250) Grau 15:00 - 16:30
CSL (300019) Grau 15:00 - 16:30
I1 (300207) Extinció de docència 15:00 - 18:00
SL (300217) Extinció de docència 15:00 - 18:00
OPTICAL (300262) Màster 16:00 - 17:30
CA (300226)
(GR ENG AERONAVEGACIÓ)
Grau 17:00 - 18:30
ER (300029) Grau 17:00 - 19:00
LCSF (300038) Grau 17:00 - 18:30
XT (300048) Grau 17:00 - 18:30
Dilluns, 15 de gener de 2018
MATÍ
Assignatura Tipus Horari
ERM (300245)
(GR ENG SIST AEROESP / MU AEROSPACE S&T 15)
Grau 08:30 - 10:00
ITA (300213) Extinció de docència 09:00 - 12:00
EMC (300418) Grau 10:30 - 12:00
PIE (300020)
(GR ENG SIS TELECOMUN / GR ENG TELEMÀTICA)
Grau 10:30 - 12:00
AG (300200) Grau 12:30 - 14:30
SL (300217) Grau 12:30 - 14:30
STCC (300301) Grau 12:30 - 14:00
TARDA
Assignatura Tipus Horari
CESA (300027) Grau 15:00 - 16:30
EA (300254)
(GR ENG SIST AEROESP)
Grau 15:00 - 16:30
ERM (300218) Extinció de docència 15:00 - 18:00
FT (300016) Grau 15:00 - 16:30
TAE (300208) Extinció de docència 15:00 - 18:00
CA (300034)
(GR ENG SIS TELECOMUN)
Grau 17:00 - 18:30
CG (300225) Grau 17:00 - 18:30
IC (300236) Grau 17:00 - 18:30
MEC (300206) Grau 17:00 - 19:00
SX (300049) Grau 17:00 - 18:30
Dimarts, 16 de gener de 2018
MATÍ
Assignatura Tipus Horari
CO (300030) Grau 08:30 - 10:00
MGTA (300244) Grau 08:30 - 10:00
MXS (300043) Grau 08:30 - 10:00
EA (300224) / EA (300235) Extinció de docència 09:00 - 12:00
I2 (300212) Grau 10:30 - 12:00
IO (300012) Grau 10:30 - 12:00
PDS (300023) Grau 10:30 - 12:00
FF (300201) Grau 12:30 - 14:30
TARDA
Assignatura Tipus Horari
ATM (300420) Grau 15:00 - 16:30
OESC (300025) Grau 15:00 - 16:30
TAE (300208) Grau 15:00 - 16:30
TER (300209) Extinció de docència 15:00 - 18:00
BODYSEN (300269) Màster 16:00 - 19:00
G (300240) Grau 17:00 - 18:30
IOT (300035) / IOT (300047) Grau 17:00 - 18:30
MATEL (300015) Grau 17:00 - 18:30
RL (300227) Grau 17:00 - 18:30
Dimecres, 17 de gener de 2018
TARDA
Assignatura Tipus Horari
EG (300219) Grau 08:00 - 21:00
EG (300219) Extinció de docència 15:00 - 18:00
Dijous, 18 de gener de 2018
MATÍ
Assignatura Tipus Horari
CITIE2 (300310) Grau 08:30 - 10:00
PES (300033) Grau 08:30 - 10:00
XLAM (300044) Grau 08:30 - 10:00
OPS (300223) Extinció de docència 09:00 - 12:00
TE (300234) Extinció de docència 09:00 - 12:00
ITA (300213) Grau 10:30 - 12:00
IX (300021) Grau 10:30 - 12:00
METEO (300417)
(GR ENG AERONAVEGACIÓ / GR ENG AEROPORTS)
Grau 10:30 - 12:00
F (300011) Grau 12:30 - 14:30
FC (300024)
(ENG TELEC 2NCICLE 01 / GR ENG SIS TELECOMUN / GR ENG TELEMÀTICA / MU MASTEAM 2015)
Grau 12:30 - 14:30
Q (300202) Grau 12:30 - 14:00
TIQ (300050) Grau 12:30 - 14:00
TARDA
Assignatura Tipus Horari
API (300026) Grau 15:00 - 16:30
IMAGE (300265) Màster 16:00 - 18:00
EA (300045)
(GR ENG TELEMÀTICA)
Grau 17:00 - 18:30
INSTA (300237) Grau 17:00 - 18:30
MF (300211) Grau 17:00 - 19:00
MF (300211) Extinció de docència 17:00 - 20:00
NACC (300229) Grau 17:00 - 18:30


Data de generació 23/09/2017