Clica per imprimir aquesta pàgina
 

ACTIVITATS PROGRAMADES PER DIJOUS 28-09-23

ESPAI ACTIVITAT INICI FI TIPUS
C4-130G AERODINÀMICA 08:00 09:00 Docent
C4-336V ÀLGEBRA I GEOMETRIA 08:00 10:00 Docent
C4-026V CIRCUITS I SISTEMES DIGITALS 08:00 10:00 Docent
C4-023G EMPRESA 08:00 10:00 Docent
C4-S44G-1 RADIOLOCALITZACIÓ 08:00 10:00 Docent
C4-339V RADIOLOCALITZACIÓ 08:00 10:00 Docent
C4-022B SISTEMES AERIS SENSE PILOT (LAB PROPI) 08:00 10:00 Docent
C4-027-2 SISTEMES AERIS SENSE PILOT (LAB PROPI) 08:00 10:00 Docent
C4-337V AVIÒNICA 08:00 11:00 Docent
C4-028-1 ELECTRÒNICA EN LES TELECOMUNICACIONS 08:00 11:00 Docent
C4-328B ENGINYERIA D'RF 08:00 12:00 Docent
C4-130G AERODINÀMICA 09:00 10:00 Docent
C4-240V FONAMENTS DE FÍSICA 09:00 10:00 Docent
C4-326B AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 09:00 11:00 Docent
C4-133V CÀLCUL 09:00 11:00 Docent
C4-338V REGULACIÓ I POLÍTICA DE LES TELECOMUNICACIONS 09:00 12:00 Docent
C4-131G XARXES LOCALS, D'ACCÉS I METROPOLITANES 09:00 12:00 Docent
C4-331G XARXES LOCALS, D'ACCÉS I METROPOLITANES 09:00 12:00 Docent
C4-128B AERODINÀMICA 10:00 11:00 Docent
C4-023G FONAMENTS DE FÍSICA 10:00 11:00 Docent
C4-024G ÀLGEBRA I GEOMETRIA 10:00 12:00 Docent
C4-025V AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 2 10:00 12:00 Docent
C4-240V CIRCUITS I SISTEMES LINEALS 10:00 12:00 Docent
C4-237V EMPRESA 10:00 12:00 Docent
C4-026V FONAMENTS DE COMUNICACIONS 10:00 12:00 Docent
C4-336V GEOTÈCNIA 10:00 12:00 Docent
C4-236V MECÀNICA DE FLUIDS 10:00 12:00 Docent
C4-130G MODELS PER A LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 10:00 12:00 Docent
C4-S44G-1 RADIOLOCALITZACIÓ 10:00 12:00 Docent
C4-339V RADIOLOCALITZACIÓ 10:00 12:00 Docent
C4-021B MEDI AMBIENT ESPACIAL 10:00 14:00 Docent
C4-326B MECÀNICA 11:00 12:00 Docent
C4-028-1 CÀLCUL 11:00 13:00 Docent
C4-133V ELECTRÒNICA EN LES TELECOMUNICACIONS 11:00 14:00 Docent
C4-236V CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS 12:00 13:00 Docent
C4-026V FONAMENTS DE COMUNICACIONS 12:00 13:00 Docent
C4-336V FONAMENTS DE FÍSICA 12:00 13:00 Docent
C4-023G ÀLGEBRA I GEOMETRIA 12:00 14:00 Docent
C4-131G ANÀLISI I DIMENSIONAMENT DE XARXES 12:00 14:00 Docent
C4-132V COMUNICACIONS ÒPTIQUES 12:00 14:00 Docent
C4-231G COMUNICACIONS ÒPTIQUES 12:00 14:00 Docent
C4-024G EMPRESA 12:00 14:00 Docent
C4-326B INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS 12:00 14:00 Docent
C4-331G INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS 12:00 14:00 Docent
C4-130G MODELS PER A LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 12:00 14:00 Docent
C4-240V ONES ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ 12:00 14:00 Docent
C4-S44G-1 RADIOLOCALITZACIÓ 12:00 14:00 Docent
C4-339V RADIOLOCALITZACIÓ 12:00 14:00 Docent
C4-329B SISTEMES I TECNOLOGIES PER A COMUNICACIONS A SMART CITIES 12:00 14:00 Docent
C4-025V SISTEMES LINEALS 12:00 14:00 Docent
C4-128B FONAMENTS DE COMUNICACIONS 13:00 14:00 Docent
C4-237V MATEMÀTIQUES DE LA TELECOMUNICACIÓ 13:00 14:00 Docent
C4-026V PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 13:00 14:00 Docent
C4-030 REUNIÓ 13:30 15:00 Puntual
C4-237V AERODINÀMICA 15:00 16:00 Docent
C4-026V MECÀNICA 15:00 16:00 Docent
C4-131G CONCEPTES I MODELS AVANÇATS PER A LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 15:00 16:30 Docent
C4-236V ÀLGEBRA I GEOMETRIA 15:00 17:00 Docent
C4-230B CIRCUITS ELECTRÒNICS I SISTEMES D'ALIMENTACIÓ 15:00 17:00 Docent
C4-025V CIRCUITS I SISTEMES DIGITALS 15:00 17:00 Docent
C4-023G EMPRESA 15:00 17:00 Docent
C4-028-1 MECÀNICA DE FLUIDS 15:00 17:00 Docent
C4-240V ONES ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ 15:00 17:00 Docent
C4-132V SISTEMES LINEALS 15:00 17:00 Docent
C4-337V TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ QUÀNTICA 15:00 17:00 Docent
C4-334G XARXES DE TRANSPORT 15:00 17:00 Docent
C4-339V XARXES DE TRANSPORT 15:00 17:00 Docent
C4-024G ELECTRÒNICA EN LES TELECOMUNICACIONS 15:00 18:00 Docent
C4-128B SISTEMES D'RF 15:00 18:00 Docent
C4-021B CIÈNCIA DE XARXES 15:30 17:30 Docent
C4-021B ENGINYERIA DE XARXES 15:30 17:30 Docent
C4-133V PLANIFICACIÓ I PROCESSOS AEROPORTUARIS 15:30 18:00 Docent
C4-237V AERODINÀMICA 16:00 17:00 Docent
C4-026V AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 16:00 18:00 Docent
C4-338V SISTEMES D'ASSAIG I INSTRUMENTACIÓ EN APLICACIONS AEROESPACIALS 16:00 18:00 Docent
C4-131G ENGINYERIA COMPUTACIONAL 16:30 19:30 Docent
C4-028-1 CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS 17:00 18:00 Docent
C4-326B ENGINYERIA AEROPORTUÀRIA 17:00 18:00 Docent
C4-337V ENGINYERIA AEROPORTUÀRIA 17:00 18:00 Docent
C4-023G FONAMENTS DE FÍSICA 17:00 18:00 Docent
C4-025V AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 2 17:00 19:00 Docent
C4-230B CIRCUITS ELECTRÒNICS I SISTEMES D'ALIMENTACIÓ 17:00 19:00 Docent
C4-236V CIRCUITS I SISTEMES LINEALS 17:00 19:00 Docent
C4-134V FONAMENTS DE COMUNICACIONS 17:00 19:00 Docent
C4-132V INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 17:00 19:00 Docent
C4-235G INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 17:00 19:00 Docent
C4-336V MODELS PER A LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 17:00 19:00 Docent
C4-240V ONES ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ 17:00 19:00 Docent
C4-130G PROJECTES EN GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 17:00 19:00 Docent
C4-339V PROJECTES EN GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 17:00 19:00 Docent
C4-329B SMART CITIES: INTERNET OF THINGS I REALITAT AUGMENTADA 17:00 20:00 Docent
C4-021B TÈCNIQUES D'OPTIMITZACIÓ 17:30 19:30 Docent
C4-334G TÈCNIQUES D'OPTIMITZACIÓ 17:30 19:30 Docent
C4-021B TÈCNIQUES D'OPTIMITZACIÓ A L'ENGINYERIA 17:30 19:30 Docent
C4-334G TÈCNIQUES D'OPTIMITZACIÓ A L'ENGINYERIA 17:30 19:30 Docent
C4-028-1 CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS 18:00 19:00 Docent
C4-326B ENGINYERIA AEROPORTUÀRIA 18:00 19:00 Docent
C4-022B FONAMENTS DE FÍSICA 18:00 19:00 Docent
C4-024G CÀLCUL 18:00 20:00 Docent
C4-127B LABORATORI DE COMUNICACIONS SENSE FIL 18:00 20:00 Docent
C4-128B LABORATORI DE COMUNICACIONS SENSE FIL 18:00 20:00 Docent
C4-237V LABORATORI DE COMUNICACIONS SENSE FIL 18:00 20:00 Docent
C4-129B SISTEMES D'ASSAIG I INSTRUMENTACIÓ EN APLICACIONS AEROESPACIALS 18:00 20:00 Docent
C4-337V GESTIÓ I MANTENIMENT D'AEROPORTS 18:00 21:00 Docent
C4-026V INFORMÀTICA I 18:00 21:00 Docent
C4-134V FONAMENTS DE COMUNICACIONS 19:00 20:00 Docent
C4-330B ELECTRICITAT 19:00 21:00 Docent
C4-240V EMISSORS I RECEPTORS 19:00 21:00 Docent
C4-336V MODELS PER A LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 19:00 21:00 Docent
C4-130G OPERACIONS AÈRIES 19:00 21:00 Docent
C4-132V PLANIFICACIÓ DE XARXES 19:00 21:00 Docent
C4-023G QUÍMICA 19:00 21:00 Docent
C4-134V FONAMENTS DE COMUNICACIONS 20:00 21:00 Docent


Data de generació 28/09/2023