Clica per imprimir aquesta pàgina
 

ACTIVITATS PROGRAMADES PER DIMECRES 24-04-24

ESPAI ACTIVITAT INICI FI TIPUS
C4-022B GEOTÈCNIA 08:00 10:00 Docent
C4-134V COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES 1 08:00 11:00 Docent
C4-133V COMUNICACIONS AEROPORTUÀRIES 08:00 11:00 Docent
C4-028-1 PROJECTE DE PROGRAMACIÓ 08:00 11:00 Docent
C4-130G SOSTENIBILITAT DE L'ENGINYERIA AEROESPACIAL (LA SESSIÓ ÉS DE 2H30) 08:00 11:00 Docent
C4-237V AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 09:00 10:00 Docent
C4-023G EMISSORS I RECEPTORS 09:00 11:00 Docent
C4-235G INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 09:00 11:00 Docent
C4-336V INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 09:00 11:00 Docent
C4-132V INTERCONNEXIÓ DE XARXES 09:00 11:00 Docent
C4-240V SISTEMES LINEALS 09:00 11:00 Docent
C4-026V TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI 09:00 11:00 Docent
C4-326B INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 10:00 11:00 Docent
C4-024G MECÀNICA 10:00 11:00 Docent
C4-027-2 PROJECTE DE DISSENY DE DRONS 10:00 12:00 Docent
C4-128B PROJECTE DE DISSENY DE DRONS 10:00 12:00 Docent
C4-001PG JUNTA D'ESCOLA 10:00 14:00 Puntual
C4-329B R+D+I AEROESPACIAL 10:00 14:00 Docent
C4-028-1 TALLER CURRICULUM VIATE - UPC ALUMNI 11:00 12:00 Puntual
C4-022B AVIACIÓ I MEDI AMBIENT 11:00 14:00 Docent
C4-026V AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 12:00 13:00 Docent
C4-326B INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 12:00 13:00 Docent
C4-328B INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 12:00 13:00 Docent
C4-330B INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 12:00 13:00 Docent
C4-134V METEOROLOGIA 12:00 13:00 Docent
C4-028-1 ÀLGEBRA LINEAL I APLICACIONS 12:00 14:00 Docent
C4-131G CÀLCUL 12:00 14:00 Docent
C4-133V CIUTATS INTEL·LIGENTS: INTERNET DE LES COSES I REALITAT AUGMENTADA 12:00 14:00 Docent
C4-021B CLASE DE MASTER SDR 12:00 14:00 Puntual
C4-027-2 ELS DRONS BONS ( PONENT MIGUEL VALERO) 12:00 14:00 Puntual
C4-023G FONAMENTS DE FÍSICA 12:00 14:00 Docent
C4-130G MECÀNICA DE FLUIDS 12:00 14:00 Docent
C4-025V ONES ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ 12:00 14:00 Docent
C4-331G SEGURETAT EN XARXES 12:00 14:00 Docent
C4-336V SEGURETAT EN XARXES 12:00 14:00 Docent
C4-237V TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI 12:00 14:00 Docent
C4-326B INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 13:00 14:00 Docent
C4-328B INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 13:00 14:00 Docent
C4-330B INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 13:00 14:00 Docent
C4-024G MECÀNICA 13:00 14:00 Docent
C4-134V MODELS PER A LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 13:00 14:00 Docent
C4-024G MECÀNICA 15:00 16:00 Docent
C4-128B CIRCUITS I SISTEMES DIGITALS 15:00 17:00 Docent
C4-129B CIRCUITS I SISTEMES DIGITALS 15:00 17:00 Docent
C4-240V EMISSORS I RECEPTORS 15:00 17:00 Docent
C4-022B EMPRESA 15:00 17:00 Docent
C4-023G EMPRESA 15:00 17:00 Docent
C4-236V EMPRESA, TELECOMUNICACIONS I SOSTENIBILITAT 15:00 17:00 Docent
C4-132V INTERCONNEXIÓ DE XARXES 15:00 17:00 Docent
C4-338V NAVEGACIÓ AÈRIA, CARTOGRAFIA I COSMOGRAFIA 15:00 17:00 Docent
C4-339V SISTEMES I TECNOLOGIES PER A COMUNICACIONS EN CIUTATS INTEL·LIGENTS 15:00 17:00 Docent
C4-025V TERMODINÀMICA 15:00 17:00 Docent
C4-326B ENGINYERIA D'RF 15:00 18:00 Docent
C4-028-1 PROJECTE DE PROGRAMACIÓ 15:00 18:00 Docent
C4-337V RADIOLOCALITZACIÓ 15:00 18:00 Docent
C4-130G SOSTENIBILITAT DE L'ENGINYERIA AEROESPACIAL (LA SESSIÓ ÉS DE 2H30) 15:00 18:00 Docent
C4-237V AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 16:00 17:00 Docent
C4-134V METEOROLOGIA 16:00 17:00 Docent
C4-021B SEGURETAT EN XARXES: AUTENTICACIÓ I AUTORITZACIÓ 16:00 18:00 Docent
C4-131G SERVEIS AUDIOVISUALS SOBRE INTERNET 16:00 18:00 Docent
C4-333G SERVEIS AUDIOVISUALS SOBRE INTERNET 16:00 18:00 Docent
C4-134V MODELS PER A LA GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 17:00 18:00 Docent
C4-240V CIRCUITS ELECTRÒNICS I SISTEMES D'ALIMENTACIÓ 17:00 19:00 Docent
C4-128B CIRCUITS I SISTEMES DIGITALS 17:00 19:00 Docent
C4-129B CIRCUITS I SISTEMES DIGITALS 17:00 19:00 Docent
C4-024G FÍSICA 17:00 19:00 Docent
C4-023G FONAMENTS DE FÍSICA 17:00 19:00 Docent
C4-132V INTERCONNEXIÓ DE XARXES 17:00 19:00 Docent
C4-237V TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI 17:00 19:00 Docent
C4-235G AVIÒNICA 17:00 20:00 Docent
C4-338V AVIÒNICA 17:00 20:00 Docent
C4-028-1 ÀLGEBRA LINEAL I APLICACIONS 18:00 20:00 Docent
C4-130G MECÀNICA DE FLUIDS 18:00 20:00 Docent
C4-337V PROJECTES EN GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI 18:00 20:00 Docent
C4-133V EDIFICACIONS AEROPORTUÀRIES 18:00 21:00 Docent
C4-024G CÀLCUL 19:00 21:00 Docent
C4-326B CIRCUITS ELECTRÒNICS PER A LES TELECOMUNICACIONS 19:00 21:00 Docent
C4-128B CIRCUITS I SISTEMES DIGITALS 19:00 21:00 Docent
C4-129B CIRCUITS I SISTEMES DIGITALS 19:00 21:00 Docent
C4-131G MOBILITAT, XARXES I SERVEIS 19:00 21:00 Docent
C4-240V ONES ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ 19:00 21:00 Docent
C4-132V PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 19:00 21:00 Docent
C4-231G PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 19:00 21:00 Docent
C4-234G PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 19:00 21:00 Docent
C4-021B SOFTWARE RADIO 19:00 21:00 Docent


Data de generació 24/04/2024