Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2019-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Automatització del balanceig de càrrega en el centre de processament de dades d'una entitat financera

Director: CASALS IBÁÑEZ, Lluís

Departament: ENTEL

Títol: Automatització del balanceig de càrrega en el centre de processament de dades d'una entitat financera

Data inici oferta: 15-07-2020     Data finalització oferta: 15-10-2020


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor extern: Jonatan Collado Méndez
        Institució/Empresa: Acuntia S.A.
        Titulació del Director: Grau en Enginyeria Telemàtica
 
Nom del segon director (UPC): Isidro Santana
Departament 2n director:
 
Paraules clau:
Balancejadors, automatització
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
La idea bàsica d'aquest treball és aprofitar l'experiència acumulada amb les tasques
realitzades en una empresa, per analitzar el funcionament de la distribució del trànsit de
peticions dins d'un gran entorn com és una entitat financera, i integrar tasques que
s'estan desenvolupant per crear eines que permetin l'automatització de certs processos
que actualment es fan manualment, sobre els equips que gestionen el trànsit de
peticions, anomenats balancejadors.
El treball consistira en la descripció i anàlisi del entorn actual, caracteritzant els
problemes que hi ha, justificant la necessitat de l'automatització i delimitant el seu abast.
Es vol fer una descripció de l'entorn de treball que permet desenvolupar eines basades
en scripts, que actuen com a Webservices, i com es relacionen amb la configuració dels
balancejadors.

Finalment, la part important del treball estarà relacionada amb la definició i
desenvolupament de les eines específiques del backend.

Els objectius principals del treballs són:
- Desenvolupar un automatisme que sigui capac de substituir una part important de les
tasques mecàniques d'un tècnic en el control de balancejadors.
- Desenvolupar un programari segur que no impacti en les tasques productives dels
balancejadors. Per tant, haurà de ser ràpid i fiable.
- Desenvolupar un automatisme fàcil d'interpretar, mantenir i modificar, de cara a futures
versions dels equips o de la lògica de funcionament de l'entorn.

El treball es desenvoluparà a l'empresa i no requerirà de maquinari ni programari
subministrat per la EETAC.
 
Overview (resum en anglès):
In a world where service and aplications are attacked bya large amount of demands made by multiple users at the same time, the servers are under a lot of preasure. To relieve this preasure a commonly used method is to allocate more resources to the aplication and divide the load between them or to have a security net in case any of the principal servers fails so the service keeps standing.

One of the devices used to manage this distribution are the load balancers. Devices that allows us to manage the load distribution between the different resources in function of its priority and health condition. This resources are hiden behind a phantom IP called Virtual IP (VIP) and a FQDN (Full Quallified Doman Name).

The objective of this project is to automate the managemnent of the VIPs inside the load balancers of "Caixabank", administrated by ITNow S.A, so any user without tecnical knowledge about load balancers shall be able to create a new VIP between his servers with two diferent levels of balancing, balance between centers and between servers, and the mitigation and rising of individual servers temporaly ta have an accesibe and dinamic control of the resources it's offering in every moment.
\\
\\
Our project is included inside a Django based frameword where different Webservices are deployed for each different application. Each aplication will have a visible part (Front-End) intended to the user interaction, and the part we will be developing, that will be in charge of the manipulation of the data and the communication with the API of the load balncers A10 Thunder ADC.


Data de generació 04/03/2021