Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG SISTE/TELEMÀT

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2015

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte matriculat

Títol: Teledetecció de UAVs

Director: BERTRAN ALBERTÍ, Eduard

Departament: TSC

Títol: Teledetecció de UAVs

Data inici oferta: 16-07-2020     Data finalització oferta: 16-03-2021


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AERONAVEGACIÓ
    GR ENG SIS TELECOMUN
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
UAVS, drones, detecció remota. seguretat
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Els UAVs, tant d‘ala fixa
com multirotors (drones),
son objecte de detecció i
identificació no nomes en
aplicacions militars, sino
en civils. Aspectes com la
seguretat o la privacitat,
malgrat la recent
reglamentació de 29 de
desembre de 2017 (Real
Decreto 1036/2017) no es
poden assegurar davant
aplicacions malicioses o
inconscients. Tal es el cas
de recintes industrials on
es desenvolupen nous
productes, reunions en
sales grans (com recentment
li va passa a la Angela
Merkel), zones de risc
d’explosió, aeroports, etc.
Per, exemple, pel 2025 es
preveu que la despesa en
aeroports en detecció de
drons sigui quasi el doble
de la que es farà el 2018.

En aquest TFM es busquen
varis objectius.

1.- En primer lloc, fer un
recull crític de les
diferents metodologies
comercials per detecció d
UAVS, tant tècniques
actives (tipus RADAR) com
passives (detecció
d’emissions RF, àudio,
òptiques, tèrmiques, ).

2.- Avaluar tècniques de
discriminació de UAVs
respecte a ocells. Radar de
baix doppler, etc.

3.- Per diferents perfils i
angles de UAVs, i
considerant el possible
recobriment o no de
materials absorbents de RF,
avaluar seccions rectes
radar i els condicions de
un radar primari per a la
seva detecció. Això
buscaria ajudar en
l’establiment de normatives
de fabricació o
utilització.
 
Orientació a l'estudiant:
Coneixements de
telecomunicacions (radar) i
aeronautica.
La memoria podria ser
redactada en un tercera
llengua, si al final es
decideix així.
Matlab
 
Requereix activitats hardware: No
 
Requereix activitats software: No
 
Horari d'atenció a estudiants per a l'assignació de projecte:
Projecte assignat

Data de generació 04/03/2021